Provinciaal werk

Kiezen voor verandering.
Ook in de Oost-Vlaamse provincieraad.

Op initiatief van de N-VA tekende de Vlaamse Regering een nieuwe structuur uit voor de werking van de vijf provinciebesturen. Een goede zaak. De provincies blijven niet langer bevoegd op terreinen waar ook Vlaanderen of steden en gemeenten al actief zijn. De N-VA wil de provinciebesturen vereenvoudigen en afslanken. Zo kunnen ook de provinciebelastingen voor iedereen naar omlaag.

De N-VA kiest resoluut voor verandering. Bij de provincieraadsverkiezingen van 14 oktober wordt het zaak die keuze voor verandering nog sterker te laten klinken. Laat de Provinciestraat maar eens goed naar de Dorpsstraat luisteren. En stem op de N-VA. Want zo begint de verandering, in uw gemeente, maar ook in uw provincie.

De speerpunten van ons programma voor de provincie Oost-Vlaanderen kan u per provinciedistrict op deze pagina bekijken.

Provinciedistrict Aalst

1. Provinciebestuur: vereenvoudigen en afslanken
De N-VA wil het provinciebestuur vereenvoudigen en afslanken. De provincie moet niet langer actief zijn waar Vlaanderen of onze steden en gemeenten zelf al engagement nemen, maar moet voortaan concreet focussen op die taken waar ze een meerwaarde biedt. Specifiek maatwerk voor de diverse regio’s in onze provincie leidt vlotter tot efficiëntie. Meteen kunnen ook een pak kosten worden bespaard. De provinciebelastingen moeten dus voor iedereen naar omlaag.

2. Economie: welvaart en leefbaarheid
Het provinciebestuur moet zijn rol blijven spelen in het stimuleren van de economische streekontwikkeling. Een stevig economisch weefsel is een zeer belangrijke pijler voor de welvaart en leefbaarheid van een regio. Ook een efficiënt gebruik van de ruimte is zeer belangrijk. Zo moeten verwaarloosde en onderbenutte gronden bij voorrang opnieuw duurzaam en in relatie met de omgeving worden ontwikkeld.

3. Toerisme: ontspannen en ondernemen
Onze wandel- en fietsroutes, maar ook onze bezoekerscentra en recreatiedomeinen zijn echt top. Het provinciebestuur moet blijven investeren in de Oost-Vlaamse toeristische en recreatieve troeven en de provincie en haar regio’s promoten op de binnenlandse toeristische markt. Toerisme Oost-Vlaanderen moet hier nauw samenwerken met de gemeenten, maar ook met de toeristische ondernemers.

4. Ruimtelijke ordening: functies verzoenen
Open ruimte en natuur, woonzones, bedrijventerreinen, landbouwgebied, … moeten in goed evenwicht komen te staan. De provincie kan ruimtelijke plannen maken die gemeentegrenzen overschrijden en zo de Vlaamse beleidskeuzes meteen concreet toepassen op het terrein. Kleinere gemeenten moeten bovenlokale ondersteuning krijgen van de provincie bij het plaatsen van windmolens, het vrijwaren van groenstructuren en het beheer van waterlopen.

5. Kleinere gemeenten: ondersteunen
Met goed overleg en gerichte initiatieven moet het provinciebestuur de kleinere gemeenten helpen. Denken we maar aan opleidingen en ondersteuning op domeinen zoals informatisering van de bibliotheken, het jeugdbeleid, het cultureel-erfgoedbeleid, de bovenlokale sportinfrastructuur,…

Provinciedistrict Deinze

1. Provinciebestuur: vereenvoudigen en afslanken
De N-VA wil het provinciebestuur vereenvoudigen en afslanken. De provincie moet niet langer actief zijn waar Vlaanderen of onze steden en gemeenten zelf al engagement nemen, maar moet voortaan concreet focussen op die taken waar ze een meerwaarde biedt. Specifiek maatwerk voor de diverse regio’s in onze provincie leidt vlotter tot efficiëntie. Meteen kunnen ook een pak kosten worden bespaard. De provinciebelastingen moeten dus voor iedereen naar omlaag.

2. Economie: welvaart en leefbaarheid
Het provinciebestuur moet zijn rol blijven spelen in het stimuleren van de economische streekontwikkeling. Een stevig economisch weefsel is een zeer belangrijke pijler voor de welvaart en leefbaarheid van een regio. Ook een efficiënt gebruik van de ruimte is zeer belangrijk. Zo moeten verwaarloosde en onderbenutte gronden bij voorrang opnieuw duurzaam en in relatie met de omgeving worden ontwikkeld.

3. Toerisme: ontspannen en ondernemen
Onze wandel- en fietsroutes, maar ook onze bezoekerscentra en recreatiedomeinen zijn echt top. Het provinciebestuur moet blijven investeren in de Oost-Vlaamse toeristische en recreatieve troeven en de provincie en haar regio’s promoten op de binnenlandse toeristische markt. Toerisme Oost-Vlaanderen moet hier nauw samenwerken met de gemeenten, maar ook met de toeristische ondernemers.

4. Ruimtelijke ordening: functies verzoenen
Open ruimte en natuur, woonzones, bedrijventerreinen, landbouwgebied, … moeten in goed evenwicht komen te staan. De provincie kan ruimtelijke plannen maken die gemeentegrenzen overschrijden en zo de Vlaamse beleidskeuzes meteen concreet toepassen op het terrein. Kleinere gemeenten moeten bovenlokale ondersteuning krijgen van de provincie bij het plaatsen van windmolens, het vrijwaren van groenstructuren en het beheer van waterlopen.

5. Kleinere gemeenten: ondersteunen
Met goed overleg en gerichte initiatieven moet het provinciebestuur de kleinere gemeenten helpen. Denken we maar aan opleidingen en ondersteuning op domeinen zoals informatisering van de bibliotheken, het jeugdbeleid, het cultureel-erfgoedbeleid, de bovenlokale sportinfrastructuur,…

Provinciedistrict Dendermonde

1. Provinciebestuur: vereenvoudigen en afslanken
De N-VA wil het provinciebestuur vereenvoudigen en afslanken. De provincie moet niet langer actief zijn waar Vlaanderen of onze steden en gemeenten zelf al engagement nemen, maar moet voortaan concreet focussen op die taken waar ze een meerwaarde biedt. Specifiek maatwerk voor de diverse regio’s in onze provincie leidt vlotter tot efficiëntie. Meteen kunnen ook een pak kosten worden bespaard. De provinciebelastingen moeten dus voor iedereen naar omlaag.

2. Economie: welvaart en leefbaarheid
Het provinciebestuur moet zijn rol blijven spelen in het stimuleren van de economische streekontwikkeling. Ook een efficiënt gebruik van de ruimte is zeer belangrijk. Zo moeten verwaarloosde en onderbenutte gronden bij voorrang opnieuw duurzaam en in relatie met de omgeving worden ontwikkeld. Bedrijventerreinen moeten een duurzaam parkmanagement en een goede combinatie met de groenstructuur krijgen.

3. Toerisme: ontspannen en ondernemen
Het provinciebestuur moet blijven investeren in onze toeristische en recreatieve troeven en de Denderstreek promoten op de binnenlandse toeristische markt. Onze wandel- en fietsroutes zijn publiekstrekkers, maar verdere vernieuwende productontwikkeling (digitalisering van de routes bijvoorbeeld) is noodzakelijk. Het provinciebestuur moet verder investeren in de bestaande recreatiedomeinen, zoals bv. Domein Den Blakken in Wetteren.

4. Ruimtelijke ordening: functies verzoenen
Open ruimte en natuur, woonzones, bedrijventerreinen, landbouwgebied, … moeten in goed evenwicht komen te staan. De provincie kan ruimtelijke plannen maken die gemeentegrenzen overschrijden en zo de Vlaamse beleidskeuzes meteen concreet toepassen op het terrein. Kleinere gemeenten moeten bovenlokale ondersteuning krijgen van de provincie, bijvoorbeeld, bij het plaatsen van windmolens, het vrijwaren van groenstructuren en het beheer van waterlopen.

5. Kleinere gemeenten: ondersteunen
Met goed overleg en gerichte initiatieven moet het provinciebestuur de kleinere gemeenten helpen. Denken we maar aan opleidingen en ondersteuning op domeinen zoals informatisering van de bibliotheken, de bovenlokale sportinfrastructuur,… Overleg over de gemeentelijke administratieve sancties moet leiden tot meer gezamenlijke efficiëntie in het bestrijden van overlast.

Provinciedistrict Eeklo

1. Provinciebestuur: vereenvoudigen en afslanken
De N-VA wil het provinciebestuur vereenvoudigen en afslanken. De provincie moet niet langer actief zijn waar Vlaanderen of onze steden en gemeenten zelf al engagement nemen, maar moet voortaan concreet focussen op die taken waar ze een meerwaarde biedt. Specifiek maatwerk voor de diverse regio’s in onze provincie leidt vlotter tot efficiëntie. Meteen kunnen ook een pak kosten worden bespaard. De provinciebelastingen moeten dus voor iedereen naar omlaag.

2. Economie: welvaart en leefbaarheid
Het provinciebestuur moet zijn rol blijven spelen in het stimuleren van de economische streekontwikkeling. Een stevig economisch weefsel is een zeer belangrijke pijler voor de welvaart en leefbaarheid van een regio. Ook een efficiënt gebruik van de ruimte is zeer belangrijk. Zo moeten verwaarloosde en onderbenutte gronden bij voorrang opnieuw duurzaam en in relatie met de omgeving worden ontwikkeld.

3. Toerisme: ontspannen en ondernemen
Onze wandel- en fietsroutes, maar ook onze bezoekerscentra en recreatiedomeinen zijn echt top. Het provinciebestuur moet blijven investeren in de Oost-Vlaamse toeristische en recreatieve troeven en de provincie en haar regio’s promoten op de binnenlandse toeristische markt. Toerisme Oost-Vlaanderen moet hier nauw samenwerken met de gemeenten, maar ook met de toeristische ondernemers.

4. Ruimtelijke ordening: functies verzoenen
Open ruimte en natuur, woonzones, bedrijventerreinen, landbouwgebied, … moeten in goed evenwicht komen te staan. De provincie kan ruimtelijke plannen maken die gemeentegrenzen overschrijden en zo de Vlaamse beleidskeuzes meteen concreet toepassen op het terrein. Kleinere gemeenten moeten bovenlokale ondersteuning krijgen van de provincie bij het plaatsen van windmolens, het vrijwaren van groenstructuren en het beheer van waterlopen.

5. Kleinere gemeenten: ondersteunen
Met goed overleg en gerichte initiatieven moet het provinciebestuur de kleinere gemeenten helpen. Denken we maar aan opleidingen en ondersteuning op domeinen zoals informatisering van de bibliotheken, het jeugdbeleid, het cultureel-erfgoedbeleid, de bovenlokale sportinfrastructuur,…

Provinciedistrict Gent

1. Provinciebestuur: vereenvoudigen en afslanken
De N-VA wil het provinciebestuur vereenvoudigen en afslanken. De provincie moet niet langer actief zijn waar Vlaanderen of onze steden en gemeenten zelf al engagement nemen, maar moet voortaan concreet focussen op die taken waar ze een meerwaarde biedt. Specifiek maatwerk voor de diverse regio’s in onze provincie leidt vlotter tot efficiëntie. Meteen kunnen ook een pak kosten worden bespaard. De provinciebelastingen moeten dus voor iedereen naar omlaag.

2. Economie: welvaart en leefbaarheid
Het provinciebestuur moet zijn rol blijven spelen in het stimuleren van de economische streekontwikkeling. Een stevig economisch weefsel is een zeer belangrijke pijler voor de welvaart en leefbaarheid van een regio. Ook een efficiënt gebruik van de ruimte is zeer belangrijk. Zo moeten verwaarloosde en onderbenutte gronden bij voorrang opnieuw duurzaam en in relatie met de omgeving worden ontwikkeld.

3. Toerisme: ontspannen en ondernemen
Onze wandel- en fietsroutes, maar ook onze bezoekerscentra en recreatiedomeinen zijn echt top. Het provinciebestuur moet blijven investeren in de Oost-Vlaamse toeristische en recreatieve troeven en de provincie en haar regio’s promoten op de binnenlandse toeristische markt. Toerisme Oost-Vlaanderen moet hier nauw samenwerken met de gemeenten, maar ook met de toeristische ondernemers.

4. Ruimtelijke ordening: functies verzoenen
Open ruimte en natuur, woonzones, bedrijventerreinen, landbouwgebied, … moeten in goed evenwicht komen te staan. De provincie kan ruimtelijke plannen maken die gemeentegrenzen overschrijden en zo de Vlaamse beleidskeuzes meteen concreet toepassen op het terrein. Kleinere gemeenten moeten bovenlokale ondersteuning krijgen van de provincie bij het plaatsen van windmolens, het vrijwaren van groenstructuren en het beheer van waterlopen.

5. Kleinere gemeenten: ondersteunen
Met goed overleg en gerichte initiatieven moet het provinciebestuur de kleinere gemeenten helpen. Denken we maar aan opleidingen en ondersteuning op domeinen zoals informatisering van de bibliotheken, het jeugdbeleid, het cultureel-erfgoedbeleid, de bovenlokale sportinfrastructuur,…

Provinciedistrict Geraardsbergen

1. Provinciebestuur: vereenvoudigen en afslanken
De N-VA wil het provinciebestuur vereenvoudigen en afslanken. De provincie moet niet langer actief zijn waar Vlaanderen of onze steden en gemeenten zelf al engagement nemen, maar moet voortaan concreet focussen op die taken waar ze een meerwaarde biedt. Specifiek maatwerk voor de diverse regio’s in onze provincie leidt vlotter tot efficiëntie. Meteen kunnen ook een pak kosten worden bespaard. De provinciebelastingen moeten dus voor iedereen naar omlaag.

2. Economie: welvaart en leefbaarheid
Het provinciebestuur moet zijn rol blijven spelen in het stimuleren van de economische streekontwikkeling. Een stevig economisch weefsel is een zeer belangrijke pijler voor de welvaart en leefbaarheid van een regio. Ook een efficiënt gebruik van de ruimte is zeer belangrijk. Zo moeten verwaarloosde en onderbenutte gronden bij voorrang opnieuw duurzaam en in relatie met de omgeving worden ontwikkeld.

3. Toerisme: ontspannen en ondernemen
Onze wandel- en fietsroutes, maar ook onze bezoekerscentra en recreatiedomeinen zijn echt top. Het provinciebestuur moet blijven investeren in de Oost-Vlaamse toeristische en recreatieve troeven en de provincie en haar regio’s promoten op de binnenlandse toeristische markt. Toerisme Oost-Vlaanderen moet hier nauw samenwerken met de gemeenten, maar ook met de toeristische ondernemers.

4. Ruimtelijke ordening: functies verzoenen
Open ruimte en natuur, woonzones, bedrijventerreinen, landbouwgebied, … moeten in goed evenwicht komen te staan. De provincie kan ruimtelijke plannen maken die gemeentegrenzen overschrijden en zo de Vlaamse beleidskeuzes meteen concreet toepassen op het terrein. Kleinere gemeenten moeten bovenlokale ondersteuning krijgen van de provincie bij het plaatsen van windmolens, het vrijwaren van groenstructuren en het beheer van waterlopen.

5. Kleinere gemeenten: ondersteunen
Met goed overleg en gerichte initiatieven moet het provinciebestuur de kleinere gemeenten helpen. Denken we maar aan opleidingen en ondersteuning op domeinen zoals informatisering van de bibliotheken, het jeugdbeleid, het cultureel-erfgoedbeleid, de bovenlokale sportinfrastructuur,…

Provinciedistrict Oudenaarde

1. Provinciebestuur: vereenvoudigen en afslanken
De N-VA wil het provinciebestuur vereenvoudigen en afslanken. De provincie moet niet langer actief zijn waar Vlaanderen of onze steden en gemeenten zelf al engagement nemen, maar moet voortaan concreet focussen op die taken waar ze een meerwaarde biedt. Specifiek maatwerk voor de diverse regio’s in onze provincie leidt vlotter tot efficiëntie. Meteen kunnen ook een pak kosten worden bespaard. De provinciebelastingen moeten dus voor iedereen naar omlaag.

2. Economie: welvaart en leefbaarheid
Het provinciebestuur moet zijn rol blijven spelen in het stimuleren van de economische streekontwikkeling. Een stevig economisch weefsel is een zeer belangrijke pijler voor de welvaart en leefbaarheid van een regio. Ook een efficiënt gebruik van de ruimte is zeer belangrijk. Zo moeten verwaarloosde en onderbenutte gronden bij voorrang opnieuw duurzaam en in relatie met de omgeving worden ontwikkeld.

3. Toerisme: ontspannen en ondernemen
Onze wandel- en fietsroutes, maar ook onze bezoekerscentra en recreatiedomeinen zijn echt top. Het provinciebestuur moet blijven investeren in de Oost-Vlaamse toeristische en recreatieve troeven en de provincie en haar regio’s promoten op de binnenlandse toeristische markt. Toerisme Oost-Vlaanderen moet hier nauw samenwerken met de gemeenten, maar ook met de toeristische ondernemers.

4. Ruimtelijke ordening: functies verzoenen
Open ruimte en natuur, woonzones, bedrijventerreinen, landbouwgebied, … moeten in goed evenwicht komen te staan. De provincie kan ruimtelijke plannen maken die gemeentegrenzen overschrijden en zo de Vlaamse beleidskeuzes meteen concreet toepassen op het terrein. Kleinere gemeenten moeten bovenlokale ondersteuning krijgen van de provincie bij het plaatsen van windmolens, het vrijwaren van groenstructuren en het beheer van waterlopen.

5. Kleinere gemeenten: ondersteunen
Met goed overleg en gerichte initiatieven moet het provinciebestuur de kleinere gemeenten helpen. Denken we maar aan opleidingen en ondersteuning op domeinen zoals informatisering van de bibliotheken, het jeugdbeleid, het cultureel-erfgoedbeleid, de bovenlokale sportinfrastructuur,…

Provinciedistrict Sint-Niklaas

1. Provinciebestuur: vereenvoudigen en afslanken
De N-VA wil het provinciebestuur vereenvoudigen en afslanken. De provincie moet niet langer actief zijn waar Vlaanderen of onze steden en gemeenten zelf al engagement nemen, maar moet voortaan concreet focussen op die taken waar ze een meerwaarde biedt. Specifiek maatwerk voor de diverse regio’s in onze provincie leidt vlotter tot efficiëntie. Meteen kunnen ook een pak kosten worden bespaard. De provinciebelastingen moeten dus voor iedereen naar omlaag.

2. Economie: welvaart en leefbaarheid
Het provinciebestuur moet zijn rol blijven spelen in het stimuleren van de economische streekontwikkeling. Bedrijventerreinen moeten een duurzaam parkmanagement en een goede combinatie met de groenstructuur krijgen. Denken we aan de gronden van ‘De Westakkers’. Breed regionaal overleg binnen Interwaas is noodzakelijk.

3. Toerisme: ontspannen en ondernemen
Het provinciebestuur moet blijven investeren in onze toeristische en recreatieve troeven en het Waasland promoten op de binnenlandse toeristische markt. Onze wandel- en fietsroutes zijn publiekstrekkers, maar er moet in het Waasland wel dringend geïnvesteerd worden in de uitbouw van een tragewegennetwerk. Het provinciebestuur moet verder investeren in de bestaande (ook gemeentelijke) recreatiedomeinen, zoals bv. De Ster.

4. Ruimtelijke ordening: functies verzoenen
Open ruimte en natuur, woonzones, bedrijventerreinen, landbouwgebied, … moeten in goed evenwicht komen te staan. Het gedeeld medegebruik moet de verdere ‘verstening’ een halt toeroepen. De provincie kan ruimtelijke plannen maken die gemeentegrenzen overschrijden en zo de Vlaamse beleidskeuzes meteen concreet toepassen op het terrein. Kleinere gemeenten moeten bovenlokale ondersteuning krijgen van de provincie bij het plaatsen van windmolens, het vrijwaren van groenstructuren en het beheer van waterlopen.

5. Kleinere gemeenten: ondersteunen
Met goed overleg en gerichte initiatieven moet het provinciebestuur de kleinere gemeenten helpen. Denken we maar aan opleidingen en ondersteuning op domeinen zoals informatisering van de bibliotheken, de bovenlokale sportinfrastructuur,… Overleg over de gemeentelijke administratieve sancties moet leiden tot meer gezamenlijke efficiëntie in het bestrijden van overlast.