Nieuws over dit onderwerp

Provinciale prijs voor de warmste vrijwilliger

De provincieraad keurde op 21 juni jl. een nieuw reglement goed om een provinciale prijs toe te kennen aan de ‘warmste vrijwilliger’. De N-VA-fractie heeft zich bij de stemming onthouden omdat de …

Aantal provincieraadsleden gehalveerd

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans is tevreden dat het Kiesdecreet en het bijzonder Kiesdecreet in het Vlaams Parlement zijn goedgekeurd. “Daarmee wordt de halvering van het …