Provinciale prijs voor de warmste vrijwilliger

Op 22 juni 2017, over deze onderwerpen: Afslanking provincies, Vrijwilligerswerk

De provincieraad keurde op 21 juni jl. een nieuw reglement goed om een provinciale prijs toe te kennen aan de ‘warmste vrijwilliger’. De N-VA-fractie heeft zich bij de stemming onthouden omdat de systematische ondersteuning van het vrijwilligerswerk binnenkort wordt overgedragen aan Vlaanderen. ‘De “warmste vrijwilliger” is reeds veel langer actief dan vandaag en het is op zich een goed initiatief om vrijwilligers in de bloemetjes te zetten maar nieuwe initiatieven opzetten in sectoren die men eigenlijk moet afbouwen lijkt ons geen goed idee. Om die reden zullen wij ons onthouden, doch met heel veel respect voor alle vrijwilligers in heel Vlaanderen’, stelt provincieraadslid Marleen Van De Populiere.

Zoals bekend worden de persoonsgebonden bevoegdheden (welzijn, sport, jeugd en cultuur) vanaf 1 januari 2018 van de provincie overgeheveld naar Vlaanderen of naar de gemeenten. Het ondersteunen van vrijwilligerswerk is vanaf 1 januari 2018 bijgevolg geen provinciale bevoegdheid meer. ‘Vrijwilligerswerk gebeurt in verschillende sectoren maar toch voornamelijk in de persoonsgebonden aangelegenheden (sport, cultuur, jeugd en welzijn) en slechts in mindere mate in de grondgebonden aangelegenheden (cultuur, toerisme, enz.) dus is het logisch dat de systematische ondersteuning van het vrijwilligerswerk wordt overgedragen aan Vlaanderen’, besluit Van De Populiere .

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is