Nieuws

Op 29 maart 2018, over deze onderwerpen: Zwerfvuil

Zwerfvuil is een grote bron van ergernis in Vlaanderen. Het kost de verschillende overheden jaarlijks 100 tot 150 miljoen euro. Bovendien is het afval dat verloren is voor recyclage. N-VA vraagt daarom een structurele aanpak en kiest voor meer recyclage en een circulaire kunststofeconomie die …

Op 28 maart 2018, over deze onderwerpen: Ruimtelijke ordening

Tijdens de provincieraadszitting van 28 maart jl. werd door de gedeputeerde een toelichting gegeven over het PRUP Regionaal Bedrijventerrein Oudenaarde en het PRUP Coupure. Het stadsbestuur van Oudenaarde zou naar verluidt het Actiecomité tegen de uitbreiding van bedrijventerreinen op de hoogte …

Op 28 maart 2018, over deze onderwerpen: Klimaatplan 2050, Milieu en klimaat

De provincieraad keurde op 28 maart de Ruimtelijke Beleidslijn Warmte goed. De provincie wil met dit Beleidskader de ontwikkeling van warmtenetten stimuleren. Hierbij wordt bijvoorbeeld gedacht aan het opstellen van een kaart waarbij aangeduid wordt waar warmtenetten efficiënt en doeltreffend …

Schrijf je in op onze nieuwsbrief