Nieuws

Op 6 februari 2018, over deze onderwerpen: Reconversie verblijfsrecreatie

 In de pers verschenen berichten dat de provincie Oost-Vlaanderen in het kader van haar klimaatplan bereid is (de) percelen tussen het Kloosterbos en Zelzaatse Akkerstraat aan te kopen om ze om te toveren in een nieuw stukje natuurgebied dat aansluit bij het bestaande Kloosterbos. Provincieraadslid …

Op 6 februari 2018, over deze onderwerpen: Reconversie verblijfsrecreatie

Twee jaar geleden besliste minister Schauvliege om het PRUP reconversie verblijfsrecreatie Stekene en Sint-Gillis-Waas fase 2 te schorsen omdat het strijdig zou zijn met de decretale bepalingen en het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen. De deputatie besliste om het PRUP toch te publiceren in het …

Op 6 februari 2018, over deze onderwerpen: Provinciale domeinen

In de pers verschenen verschillende artikels over stroperij in het provinciaal domein Het Leen. Eind vorig jaar vonden medewerkers van Het Leen drie gestroopte reeën terug. Ook in het Drongengoedbos werd een damhert neergeschoten. Provincieraadslid Rik De Vis vroeg aan de deputatie welke …

Schrijf je in op onze nieuwsbrief