Nieuws

Alle nieuwsitems

Op 6 februari 2018, over deze onderwerpen: Reconversie verblijfsrecreatie

 In de pers verschenen berichten dat de provincie Oost-Vlaanderen in het kader van haar klimaatplan bereid is (de) percelen tussen het Kloosterbos en Zelzaatse Akkerstraat aan te kopen om ze om te toveren in een nieuw stukje natuurgebied dat aansluit bij het bestaande Kloosterbos. Provincieraadslid …

Op 6 februari 2018, over deze onderwerpen: Reconversie verblijfsrecreatie

Twee jaar geleden besliste minister Schauvliege om het PRUP reconversie verblijfsrecreatie Stekene en Sint-Gillis-Waas fase 2 te schorsen omdat het strijdig zou zijn met de decretale bepalingen en het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen. De deputatie besliste om het PRUP toch te publiceren in het …

Op 6 februari 2018, over deze onderwerpen: Provinciale domeinen

In de pers verschenen verschillende artikels over stroperij in het provinciaal domein Het Leen. Eind vorig jaar vonden medewerkers van Het Leen drie gestroopte reeën terug. Ook in het Drongengoedbos werd een damhert neergeschoten. Provincieraadslid Rik De Vis vroeg aan de deputatie welke …

Op 31 januari 2018, over deze onderwerpen: provincieraadsverkiezingen

De provincieraad heeft vandaag kennis genomen van het ontslag van Isabelle De Clercq. Isabelle koos ervoor om de actieve politiek vaarwel te zeggen om tijd vrij te maken voor haar advocatenpraktijk en het gezinsleven. We willen Isabelle via deze weg dan ook bedanken voor haar inzet voor de …

Op 25 januari 2018, over deze onderwerpen: Fietssnelwegen

De provincie Oost-Vlaanderen wil langs de spoorlijn L54 een fietssnelweg realiseren tussen Sint-Niklaas en Temse. De missing link van de fietssnelweg bevindt zich in Temse en het dossier sleept al jaren aan. Provincieraadslid Magda Haentjens (N-VA) vroeg tijdens de commissie aan de bevoegde …

Op 22 december 2017, over deze onderwerpen: Fietssnelwegen

Langs de fietssnelweg F19 tussen het Hoogveld en de Fabriekstraat te Dendermonde zijn er een aantal huizen met een achteruitgang. Een deeltje van de fietssnelweg wordt momenteel gebruikt als parking. Fractieondervoorzitter Annemie Demuyt vroeg daarom aan de gedeputeerde welke maatregelen er genomen …