Nieuws

Alle nieuwsitems

Op 2 mei 2018, over deze onderwerpen: Aanvullende leningen, Klimaatplan, Klimaatplan 2050

Tijdens de budgetbesprekingen vroeg de N-VA-fractie bij monde van provincieraadslid Eric Scheire aan de deputatie om het systeem van de aanvullende provinciale leningen te herbekijken en enkel nog leningen te geven voor investeringen die de duurzaamheid van de woning verbeteren (zie deze link) …

Op 27 april 2018, over deze onderwerpen: Patrimonium

In heel wat provinciale gebouwen die ouder zijn dan dertig jaar zal asbest teruggevonden worden. De Vlaamse Regering wil werk maken van een versnelde asbestverwijdering door de lokale besturen en streeft naar een asbestveilig Vlaanderen. Provincieraadslid Kris De Maere vroeg tijdens de …

Op 26 april 2018, over deze onderwerpen: Bosgroepen en Regionale Landschappen, Recreatie, Ruimtelijke ordening

Het gemeentebestuur van Berlare organiseerde samen met de provincie en het Regionaal Landschap Schelde-Durme een publieke bevraging over de toekomst van het Donkmeer. Deze partijen werken samen aan een gebiedsontwikkelingsplan en een actieprogramma voor de recreatiepool Donk-Berlare …

Op 26 april 2018, over deze onderwerpen: Onderwijs

Het provinciaal onderwijs telt op dit moment 4 PCVO’s (Provinciale Centra voor Volwassenenonderwijs) in Oost-Vlaanderen. Vlaams minister van Onderwijs Crevits streeft naar een schaalvergroting zodat cursisten binnen één CVO van een ruimer aanbod en meer keuzemogelijkheden zouden kunnen genieten …

Op 25 april 2018, over deze onderwerpen: Reconversie verblijfsrecreatie

Tijdens de provincieraadszitting van 31 januari 2018 werd uitvoerig gedebatteerd over de gevolgen van de vernietiging van het PRUP reconversie verblijfsrecreatie Stekene en Sint-Gillis-Waas fase 2 door de Raad van State. De gedeputeerde stelde toen dat alle vergunningen die afgeleverd zijn vóór de …

Op 25 april 2018, over deze onderwerpen: Communicatie

De provincie Oost-Vlaanderen geeft een tijdschrift uit dat 4 keer per jaar verschijnt. De huidige opdracht voor het drukken en verspreiden van het provinciaal tijdschrift ‘Informeel’ loopt eind 2018 af. De provincieraad besliste daarom om nu reeds voor de volgende vier jaar een procedure op te …