Nieuws

Alle nieuwsitems

Op 29 april 2021

Verspreid door de provincie Oost-Vlaanderen getuigen verschillende bunkers van minder vreedzame tijden. De bunkers werden in het interbellum opgetrokken als verdedigingslinie, het zogenaamde "Bruggenhoofd Gent". Vandaag vormen ze op veel plaatsen nog een markant zicht in het landschap …

Op 25 maart 2021

Toespraak van gedeputeerde Kurt Moens, bij de inhuldiging van het nieuwe bezoekerscentrum voor het Lam Gods. Goedemiddag iedereen. Het Lam Gods heeft heel wat lagen van betekenis. Eerst en vooral is er natuurlijk het pure artistieke meesterschap. Er is de vele symboliek die verweven zit in het …

Op 28 januari 2021

De 12 eerstelijnszones uit Oost-Vlaanderen werken momenteel met man en macht aan de inrichting van de vaccinatiecentra. Het vinden van een geschikte locatie was daarbij de eerste opdracht. Toen de vraag kwam of men terecht zou kunnen in de sporthal van het provinciaal domein Puyenbroeck, is het …

Op 18 november 2020, over deze onderwerpen: Efficiënte overheid, Financiën, Financiën en begroting

Ook het Oost-Vlaamse provinciebestuur ontsnapt niet aan de nieuwe federale effectentaks. Op vraag van provincieraadslid Bart Vermaercke (N-VA) liet eerste gedeputeerde Kurt Moens de impact op de provinciefinanciën berekenen. Daaruit blijkt dat de Provincie minstens 39.000 euro en mogelijks zelfs …

Op 3 september 2020, over deze onderwerpen: Economie, Financiën

De Oost-Vlaamse provincieraad verleende zijn goedkeuring aan een aantal verschuivingen binnen het budget. Daarmee wil men onder meer een aantal economische gevolgen van de coronacrisis een stukje counteren. Toenemende krapte op de arbeidsmarkt. Dat was nog de verwachting bij het begin van dit jaar …

Op 19 december 2019, over deze onderwerpen: Dierenasielen

Voortaan kunnen álle erkende dierenasielen in Oost-Vlaanderen rekenen op ondersteuning van het provinciebestuur. Het voorziene subsidiebedrag word bovendien fiks verhoogd. De provincieraad stemde op zijn decembervergadering in met een nieuw subsidiereglement voor de Oost-Vlaamse dierenasielen. De …