Nieuws

Alle nieuwsitems

Op 5 juli 2018, over deze onderwerpen: Verkiezingen 2018

Ondanks het sterke resultaat in 2012 werd de N-VA door de traditionele partijen in de oppositiebanken geduwd. De daaropvolgende zes jaar heeft de N-VA-provincieraadsfractie zich opgesteld als een kritische maar ook constructieve stem in het provinciaal beleid. Op 14 oktober a.s. wil de N-VA opnieuw …

Op 5 juli 2018, over deze onderwerpen: Verkiezingen 2018

Ondanks het sterke resultaat in 2012 werd de N-VA door de traditionele partijen in de oppositiebanken geduwd. De daaropvolgende zes jaar heeft de N-VA-provincieraadsfractie zich opgesteld als een kritische maar ook constructieve stem in het provinciaal beleid. Op 14 oktober a.s. wil de N-VA opnieuw …

Op 18 juni 2018, over deze onderwerpen: Verkiezingen 2018

De arrondissementen Waas en Dender hebben hun kandidaten voorgesteld voor de komende provincieraadsverkiezingen van Oost-Vlaanderen. Door de wijziging van het kiesdecreet, vormt het Waasland samen met de Denderstreek 1 lijst met 11 kandidaten waaruit de inwoners van dit gebied kunnen kiezen. “We …

Op 24 mei 2018, over deze onderwerpen: Onderwijs

Recent ontstond er commotie omdat Antwerps onderwijsgedeputeerde Inga Verhaert (sp.a) ervoor pleitte om het hoofddoekenverbod af te schaffen voor het Antwerps provinciaal onderwijs. Antwerps eerste gedeputeerde Luk Lemmens (N-VA) maakte echter al snel duidelijk dat het hoofddoekenverbod sowieso van …

Op 24 mei 2018, over deze onderwerpen: Fietssnelwegen

De provincieraad heeft op 23 mei jl. het bestek, het ontwerp en de raming voor het aanleggen van een deel van de fietssnelweg F42 goedgekeurd. Het tracé loopt langs spoorlijn L58 tussen de Kapellestraat en het stationsplein. De N-VA-fractie heeft dit agendapunt mee goedgekeurd maar betreurt wel dat …

Op 23 mei 2018, over deze onderwerpen: Onderhoudscontracten

De provincieraad besliste tijdens de zitting van 23 mei 2018 om de gunningsvoorwaarden voor drie onderhoudsopdrachten voor de provinciale domeinen, scholen en instellingen goed te keuren. Bij de opdracht voor het groenonderhoud wordt gewerkt met een periode van vier jaar maar voor het jaarlijks …