Nieuws over dit onderwerp

Deputatie op de vingers getikt door het Rekenhof

De deputatie besliste tijdens de zitting van 30 juni 2016 om de opdracht voor het herstellen van een beweegbare wand in het sportcentrum Puyenbroeck te gunnen aan SMO uit Eeklo voor een bedrag van 99 …