Provinciebestuur Oost-Vlaanderen heroriënteert subsidies om Oost-Vlaamse tewerkstelling te onderstutten

Op 3 september 2020, over deze onderwerpen: Economie, Financiën

De Oost-Vlaamse provincieraad verleende zijn goedkeuring aan een aantal verschuivingen binnen het budget. Daarmee wil men onder meer een aantal economische gevolgen van de coronacrisis een stukje counteren.

Toenemende krapte op de arbeidsmarkt. Dat was nog de verwachting bij het begin van dit jaar. De coronacrisis heeft dat beeld intussen echter helemaal omgedraaid: de voorbije maand steeg het aantal werkzoekenden in onze provincie met 8,5% in vergelijking met een jaar eerder.

Eerste gedeputeerde Kurt Moens, bevoegd voor Financiën en Economie: “Wij hadden met het provinciebestuur effectief middelen voorzien om de krapte op de arbeidsmarkt in onze provincie te helpen aanpakken. Voor 2020 werd daarvoor 140.000 euro voorzien. Gezien de huidige situatie is het natuurlijk niet opportuun om dat pad momenteel verder te bewandelen maar integendeel die middelen juist in te zetten op het stutten van de werkgelegenheid. We gaan daarvoor samenwerkingen opzetten met de regisseurs sociale economie om hen te ondersteunen bij het bevorderen van de tewerkstelling in hun werkingsgebied.

Toen de coronacrisis los barste, gingen ook al snel stemmen op om – naar analogie met de Vlaamse en verschillende gemeentelijke – ook provinciale premies te voorzien om de nood te lenigen. De deputatie wenste daar toen niet op in gaan.

Kurt Moens: “Ik heb steeds gesteld dat het geen zin had om zich te verliezen in een premieopbod maar dat wij de effectieve gevolgen moesten zien te monitoren om doelgericht in te kunnen grijpen. We hebben dat gedaan door onze projectoproep Lokaal Genieten op het Oost-Vlaamse Platteland waarmee we de lokale beleving hebben ondersteund. En ook nu weer kunnen wij zeer doelgericht te werk gaan om met name de sociale tewerkstelling te ondersteunen in deze coronatijden. Wij voorzien 20.000 euro voor elk van de zeven regisseurs sociale tewerkstelling. ” 

Het provinciebestuur maakt zich sterk ook de toekomstige evoluties en de impact van de coronacrisis te blijven opvolgen. Het heeft daarvoor onder meer een studie lopen met We Connect Data en de Universiteit Gent.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is