Nieuws over dit onderwerp

Studie naar hergebruik van hoeves

De deputatie besliste om de situatie i.v.m. het hergebruik van hoeves en leegstaande hoeves in kaart te brengen. De inventarisatie bestaat uit twee delen: een ruwe inventarisatie voor geheel Oost …