Studie naar hergebruik van hoeves

Op 27 november 2017, over deze onderwerpen: Landbouw

De deputatie besliste om de situatie i.v.m. het hergebruik van hoeves en leegstaande hoeves in kaart te brengen. De inventarisatie bestaat uit twee delen: een ruwe inventarisatie voor geheel Oost-Vlaanderen en een detailinventaris voor een selectie van maximaal 20 gemeenten in Zuid-Oost-Vlaanderen en het Meetjesland. ‘Een inventarisatie en een bijhorende studie kan een interessant en nuttig beleidsdocument vormen dat ons een inzicht biedt in de dynamiek van het agrarisch patrimonium. Na de inventarisatie kan men ook alternatieven aanreiken zoals zorgboerderijen, plukboerderijen, vakantieboerderijen, enz.’, stelt provincieraadslid Rik De Vis. 

Het aantal landbouwbedrijven daalt al enkele jaren waardoor heel wat landbouwsites leeg komen te staan of een andere bestemming krijgen. Vaak worden voormalige boerderijen ingenomen als residentieel wonen of door nieuwe activiteiten in combinatie met wonen. ‘De problematiek moet evenwel integraal aangepakt worden. Naast de fysieke analyse van de hoeves moet men ook de gronden, de landerijen, de ruimtelijke context en de opvolgingsproblematiek mee in kaart brengen. Op die manier kan men de lokale situatie nauwkeurig inschatten en inzicht verwerven over het toekomstscenario voor deze hoeves’, besluit De Vis. 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is