N-VA-fractie stelt voor om land- en tuinbouwsector te betrekken bij het klimaatplan

Op 24 november 2017, over deze onderwerpen: Klimaatplan 2050, Landbouw

De land- en tuinbouwsector is van groot strategisch belang voor een grotere zelfvoorziening op vlak van voedsel. Annemie Charlier pleitte er daarom nogmaals voor om in te zetten op de korte keten en de land- en tuinbouwsector te betrekken bij de klimaatdoelstellingen. Op die manier kan de CO2-uitstoot gereduceerd worden. ‘Studies wijzen bovendien uit dat grasland evenveel CO2 kan opslaan als bossen mits een aangepaste uitbating, bemesting en frequentie van vernieuwing. Daarom is het belangrijk om deze sector te betrekken bij het klimaatplan van de provincie’, aldus provincieraadslid Annemie Charlier.

De provincie heeft in haar beleidsplannen veel aandacht voor de klimaatverandering en zet middelen in om deze problematiek aan te pakken. ‘Wat we evenwel missen in deze plannen is een intense samenwerking met de landbouwers en de landbouwsector inzake klimaat. Nochtans is deze sector zich ten volle bewust van het feit dat ze milieuvriendelijker en klimaatvriendelijker moet werken omdat hij zelf ook de gevolgen draagt van de klimaatopwarming. Op een studieavond over nieuwe energievormen in de landbouw in het Waasland waren recent nog een 30-tal landbouwers aanwezig wat aantoont dat er interesse is’, argumenteerde Charlier tijdens de budgetbesprekingen.

Daarnaast vroeg Annemie ook aandacht voor de korte keten: ‘Door producten te kopen bij lokale producenten ondersteun je de lokale economie en het is bovendien minder milieubelastend omdat transport, verpakkingen en de bewaring gereduceerd worden. Hierdoor kan de CO2-uitstoot dalen. Mensen willen steeds meer verse en/of biologische producten uit eigen streek. De provincie kan hiervoor samen met de sector een strategie ontwikkelen en promotiecampagnes opzetten om lokale producten te promoten’.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is