Nieuws over dit onderwerp

Asbestvrij maken van de provinciale gebouwen

In heel wat provinciale gebouwen die ouder zijn dan dertig jaar zal asbest teruggevonden worden. De Vlaamse Regering wil werk maken van een versnelde asbestverwijdering door de lokale besturen en …