Meerwerken en extra kosten voor de bouw van de sport- en klasruimte in de Campus Henleykaai

Op 4 oktober 2017, over deze onderwerpen: Bouw sportzaal Henleykaai, Patrimonium

Vorig jaar kon u reeds lezen dat de provincie van de stad Gent een sportzaal ter beschikking moet stellen die gelijkaardig is aan de huidige sportzaal in de Leopoldskazerne. De sportzaal in de Henleykaai moet klaar zijn op het moment dat de sportzaal in de Leopoldskazerne wordt afgebroken zodat de Gentse scholen en sportverenigingen altijd ergens terecht kunnen. Provincieraadslid Rik De Vis omschreef de opdracht om op deze locatie binnen het budget van 7 miljoen euro een sportzaal te voorzien met inbegrip van een polyvalente cafetariaruimte, 13 nieuwe klaslokalen, parking en duurzame bouwmethodes toen als een “mission imposible”. In september 2017 besliste de deputatie om meerwerken te gunnen en hiervoor een extra bedrag van 169 472 euro te voorzien.

Provincieraadslid Rik De Vis stelde daarom tijdens de provincieraad van 4 oktober 2017 een aantal vragen aan de gedeputeerde. ‘Het is duidelijk dat dit een afwijking is van de door de stad Gent afgeleverde bouwvergunning’, aldus De Vis. De gedeputeerde bevestigde dat er inderdaad een regularisatieaanvraag moet ingediend worden bij de stad Gent. De start van de werken is voorzien voor eind oktober 2017 en de oplevering van de sportzaal is voorzien voor eind 2018. Het totale budget zit nu al op 7 695 000 euro. ‘Ik blijf erbij dat het door de Design and Build-procedure een onoverzichtelijk kluwen wordt. Het zou beter zijn om op basis van een concreet ontwerp te starten i.p.v. telkenmale wijzigingen en meerkosten aan te brengen’, besluit De Vis. 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is