Asbestvrij maken van de provinciale gebouwen

Op 27 april 2018, over deze onderwerpen: Patrimonium

In heel wat provinciale gebouwen die ouder zijn dan dertig jaar zal asbest teruggevonden worden. De Vlaamse Regering wil werk maken van een versnelde asbestverwijdering door de lokale besturen en streeft naar een asbestveilig Vlaanderen. Provincieraadslid Kris De Maere vroeg tijdens de provincieraadszitting van 25 april jl. aan de deputatie om een beleidsinstrumentarium en plan van aanpak op te maken voor het verwijderen van asbest in het provinciaal gebouwenpatrimonium. ‘Asbestvezels die vrijkomen kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid en ernstige ziekten veroorzaken dus is het belangrijk dat hier de nodige maatregelen getroffen worden’, vindt provincieraadslid Kris De Maere.

Op 18 december 2013 werd een globaal preventieplan goedgekeurd door de provincieraad. In dat plan wordt vooropgesteld dat gestreefd wordt naar asbestvrije provinciale gebouwen door een systematische verwijdering van gemakkelijk bereikbare asbesthoudende materialen en een verwijdering van moeilijk bereikbare asbesthoudende materialen in geval van renovatie. De provincie beschikt over een asbestinventaris die regelmatig geactualiseerd wordt. Uit het antwoord van de gedeputeerde blijkt tevens dat het merendeel van de gebouwen waar nog asbest aanwezig is schoolgebouwen zijn.

Het is belangrijk om een onderscheid te maken tussen hechtgebonden en niet-hechtgebonden asbest. In geval van hechtgebonden asbest gaat het over asbest dat goed gebonden is aan andere stoffen en stevig vast zit in het dragermateriaal. Op dit moment heeft de provincie alle niet-hechtgebonden asbest verwijderd. Hechtgebonden asbest wordt enkel verwijderd door de provincie in geval van renovatie. ‘Ook bij hechtgebonden asbest is een verwijdering aangewezen omdat er altijd een risico bestaat dat de asbestvezels loskomen in geval beschadiging of veroudering van de gebouwen’, besluit De Maere.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is