Nieuws over dit onderwerp

Blinde vlek in het gemeentelijk RUP De Dammen

De deputatie verklaarde zich op 28 april 2016 akkoord met de conclusie van de MER-screening én gaf op  19 januari 2017 – i.h.k.v. het openbaar onderzoek – een gunstig advies m.b.t. het gemeentelijk …