Blinde vlek in het gemeentelijk RUP De Dammen

Op 28 april 2017, over deze onderwerpen: RUP De Dammen

De deputatie verklaarde zich op 28 april 2016 akkoord met de conclusie van de MER-screening én gaf op  19 januari 2017 – i.h.k.v. het openbaar onderzoek – een gunstig advies m.b.t. het gemeentelijk RUP De Dammen- Donckstraat te Dendermonde. Het RUP stuit op heel wat protest omdat een aantal bewoners een stuk grond zullen moeten afstaan om zo een buffer van vijf meter t.o.v. de waterloop te realiseren. Volgens een artikel in Het Laatste Nieuws zou het domein van gedeputeerde Dauwe – als enige – de dans ontspringen en geen grond verliezen. Fractieondervoorzitter Annemie Demuyt vroeg aan de gedeputeerde of de inhoud van het artikel klopt maar een antwoord bleef uit.

De bevoegde gedeputeerde schetste het procedurele kader een stelde dat de provincie twee keer een positief advies gegeven heeft omdat er – volgens de gedeputeerde – geen tegenstrijdigheden zijn met het provinciaal beleid of direct werkende normen. Hij bevestigde tevens dat er aan weerszijden van een onbevaarbare waterloop een buffer van vijf meter dient vrijgehouden te worden voor het onderhoud van de waterloop. Hij weigerde echter op de blinde vlek in te gaan en verwees hiervoor naar de stad Dendermonde en de gemeentelijke autonomie. ‘De deputatie vindt de gemeentelijke autonomie nu opeens wel belangrijk terwijl ze net vaak beslissingen neemt die ingaan tegen de visie van de gemeenten’, besluit Demuyt.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is