Nieuwe gedeputeerden en een nieuwe provincieraadsvoorzitter voor de provincie Oost-Vlaanderen

Op 16 november 2018
Foto gedeputeerden en provincieraadsvoorzitter

Oost-Vlaanderen krijgt zoals bekend een nieuwe coalitie met N-VA, CD&V en Groen. Tijdens de persconferentie, die net afgelopen is, werd de nieuwe deputatie en de nieuwe voorzitter van de provincieraad aan de pers voorgesteld. De gedeputeerden voor de komende zes jaar zijn Kurt Moens (eerste gedeputeerde voor N-VA), Leentje Grillaert (tweede gedeputeerde voor CD&V),  Riet Gillis (derde gedeputeerde voor Groen) en Annemie Charlier (vierde gedeputeerde voor N-VA). Deze laatste wordt na twee jaar vervangen door An Vervliet (N-VA). Phaedra van Keymolen wordt voorzitter van de provincieraad.

Opvallend is dat deze coalitie vier nieuwe gedeputeerden telt. Iedereen die wordt voorgedragen als gedeputeerde zetelde in de voorbije legislatuur reeds als provincieraadslid. Kurt Moens is sinds 2012 OCMW-voorzitter en schepen van sociale zaken in Evergem. Leentje Grillaert is sinds 2009 schepen van o.a. infrastructuur, openbare werken en patrimonium in Wetteren en ook Annemie Charlier is sinds 2012 schepen van landbouw, cultuur en toerisme in Sint-Niklaas. Riet Gillis is momenteel verantwoordelijke assistentiewoningen en An Vervliet is werkzaam bij de FOD Mobiliteit en Vervoer. De coalitie kan dus steunen op heel wat relevante werk- en bestuurservaring.

De coalitiepartners hebben vandaag het inhoudelijk akkoord met de grote principes en krachtlijnen toegelicht. De komende maanden zullen de meerderheidspartijen de tijd nemen om het bestuursakkoord te schrijven. De coalitie zet alvast in op vijf speerpunten: klimaat, fietssnelwegen, ondersteuning gemeenten, ondernemerschap en burgerparticipatie.

N-VA’er Kurt Moens zal als eerste gedeputeerde de nieuwe ploeg leiden. In zijn portefeuille zitten onder andere bevoegdheden inzake economie en POM, onderwijs, wonen en erediensten en vrijzinnigencentra. ‘Samen met het middenveld stimuleren we innovatie en ondernemerschap. Via de POM willen we bedrijven helpen met herhuisvestingsprojecten zodat ze op die plaatsen kunnen werken waar zij ruimtelijk het best thuishoren’, stelt toekomstig eerste gedeputeerde Kurt Moens.

Voor CD&V zal Leentje Grillaert in de deputatie zetelen. Haar bevoegdheden liggen onder andere bij landbouw, vergunningenbeleid, patrimonium en toerisme, evenals interbestuurlijk beleid. ‘We willen een brug slaan tussen de provincie en de gemeenten. Het blijft een cruciale opdracht voor de provincie om steden en gemeenten actief te blijven ondersteunen’, aldus Leentje Grillaert.

Riet Gillis zal zich in de deputatie namens Groen bezig houden met onder meer mobiliteit, milieu, natuur, klimaat en energie. ‘Een bos of stukje natuur dicht bij mensen maakt gelukkig. De provincie speelt in die ambitie een essentiële rol, net als in de energietransitie naar meer hernieuwbare energie. Samen met het personeel willen we de komende zes jaar werken aan een groenere provincie’, aldus Riet Gillis.

Tot slot nemen Annemie Charlier (twee jaar) en An Vervliet (de daaropvolgende vier jaar) van de N-VA de rol van vierde gedeputeerde op zich. Zij zullen zich voornamelijk bezig houden met erfgoed, ruimtelijke planning en recreatiedomeinen. ‘Op vlak van ruimtelijke planning schuiven we drie prioriteiten naar voor: voldoende ruimte voor ondernemingen, een kwalitatief woonaanbod en het vrijwaren van de waardevolle open ruimte’, aldus Annemie Charlier en An Vervliet.

Provincieraadsvoorzitter Phaedra van Keymolen wil een voorzitter zijn ten dienste van alle Oost-Vlamingen en de voltallige provincieraad: ‘Als voorzitter zal ik het aanspreekpunt zijn voor zowel de oppositie als de meerderheid en als brugfiguur optreden tussen de raad en de deputatie’.

Foto-album

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is