Ambitieuze doelstellingen personeelsbeleid niet gehaald

Op 30 november 2016, over deze onderwerpen: Efficiënte overheid, Financiën, Personeelsbeleid

In het begin van deze legislatuur werd de norm vastgelegd om een op twee pensioneringen niet te vervangen om zo een besparing te realiseren en het personeelsbestand geleidelijk te laten inkrimpen. Uit het antwoord op de schriftelijke vraag van provincieraadslid Johan Van Duyse blijkt dat deze doelstelling de voorbije jaren niet gerealiseerd is:  een op vier pensioneringen zijn niet vervangen. ‘Het is duidelijk dat de komende jaren een doordacht personeelsbeleid gevoerd moet worden zodat de doelstelling wel gehaald kan worden,’ stelt Van Duyse.

Geen ontslagen

‘Voor onze fractie is het belangrijk dat er geen mensen ontslagen worden en dat alle diensten correct kunnen blijven functioneren,’ vervolgt Van Duyse. De afgelopen periode zijn er evenwel ook heel wat nieuwe functieprofielen aangeworven waardoor er slechts in beperkte mate sprake is van een daling van het personeelsbestand. ‘Als de provincie zich in de toekomst toelegt op de kerntaken en niet aan alle grondgebonden bevoegdheden een maximalistische invulling geeft, dan is het zeker haalbaar om de doelstelling te realiseren,’ stipt Johan aan.

Doelstelling is haalbaar via een goed doordacht plan

De doelstelling werd volgens de gedeputeerde niet gehaald omdat de digitalisering pas later dan verwacht een effect zal hebben op het aantal pensioneringen die vervangen worden. Ook de vertraging  m.b.t. de centralisatie van alle diensten in één gebouw wordt als reden aangehaald waarom de doelstelling niet gehaald werd. ‘We hebben er uiteraard begrip voor dat deze doelstelling niet zomaar en niet in alle diensten gerealiseerd kan worden, maar globaal genomen is de doelstelling haalbaar via een goed doordacht plan,’ besluit Van Duyse.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is