Provincie gaat extra informatieveiligheidsconsulenten aanwerven

Op 30 november 2016, over deze onderwerpen: Informatieveiligheidsconsulenten

Op de provincieraad van 25 maart 2015 pleitte provincieraadslid An Vervliet er reeds voor om extra informatieveiligheidsconsulenten aan te werven zodat alle Oost-Vlaamse gemeenten over een informatieveiligheidsconsulent kunnen beschikken. ‘Alle lokale besturen zijn decretaal verplicht om over een informatieveiligheidsconsulent te beschikken maar er zijn nog een twintigtal Oost-Vlaamse gemeenten zonder veiligheidsconsulent,’ aldus Vervliet op de provincieraad van 23 november jl. Momenteel loopt een procedure om twee extra veiligheidsconsulenten aan te werven. 

Elke instantie die persoonsgegevens verwerkt en gegevensbronnen beheert is verplicht om een informatieveiligheidsconsulent aan te stellen. Omdat het voor heel wat (kleinere) gemeenten moeilijk haalbaar is om zelf een voltijdse IT-veiligheidsconsulent aan te werven én omdat het een knelpuntberoep is, heeft de provincie veiligheidsconsulenten aangeworven om ze tegen betaling ter beschikking te stellen aan gemeenten, OCMW’s, intercommunales, kerkfabrieken, e.a. ‘Het is een goed systeem dat bovendien kostendekkend is voor de provincie,’ stipt Vervliet aan.

De afgelopen jaren is er reeds heel wat vooruitgang geboekt. Twee jaar geleden waren er drie provinciale informatieveiligheidsconsulenten werkzaam in een twintigtal Oost-Vlaamse gemeenten. Vandaag zijn er zes veiligheidsconsulenten actief in een veertigtal gemeenten. Er zijn evenwel nog een aantal gemeenten die beroep willen doen op de provinciale veiligheidsconsulenten, maar op een wachtlijst staan. ‘Ik hoop dat de twee bijkomende veiligheidsconsulenten snel aangeworven kunnen worden zodat alle Oost-Vlaamse gemeenten geholpen kunnen worden en over een veiligheidsconsulent kunnen beschikken, besluit Vervliet. 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is