Provinciale Instelling voor Morele Dienstverlening probeert (opnieuw!) middelen te versluizen naar de Unie voor Vrijzinnige Verenigingen

Op 26 juni 2017, over deze onderwerpen: subsidiëring vrijzinnigheid

De provincieraad heeft tijdens de zitting van 21 juni 2017 (net zoals vorig jaar!) enkele begrotingsartikelen van de PIMD voor de begroting 2018  betwist. De Provinciale Instelling voor Morele Dienstverlening (PIMD) schrijft immers al enkele jaren heel wat uitgaven in de begroting die niet tot haar wettelijke opdracht behoren en dus ook niet gesubsidieerd moeten worden door de provincie. De centrale Vrijzinnige Raad heeft de wijzigingen die vorig jaar door de provincieraad zijn goedgekeurd integraal teruggedraaid naar het oorspronkelijke bedrag. ‘Het is onaanvaardbaar dat door de UVV kosten worden doorgerekend en dat de PIMD onbegrensd uitgaven ten laste van de provincie legt’, vindt provincieraadslid Kurt Moens. 

De provincie heeft een wettelijke opdracht om de PIMD financieel te ondersteunen voor het verstrekken van niet-confessionele morele dienstverlening. Door de PIMD worden evenwel heel wat kosten van de Unie voor Vrijzinnige Verenigingen (UVV) doorgerekend terwijl de provincie m.b.t. deze kosten geen enkele verplichting heeft. Zo worden bijvoorbeeld verplaatsingskosten en verzekeringspremies van de UVV doorgerekend aan de provincie. In het verleden werden zelfs campagnes van de UVV doorgerekend inzake het verdelen van condooms, balpennen, hoedjes, fluovesten en T-shirts.

Dit dossier sleept al vele jaren aan en de provincieraad wijzigt al enkele jaren de voorgestelde begroting van de PIMD maar deze volhardt in de boosheid. Recent heeft de Minister van Justitie Koen Geens de begroting 2015 van de PIMD niet goedgekeurd omwille van bovenvermelde redenen. De PIMD moet daarom een nieuw ontwerp opmaken waarbij rekening gehouden wordt met de gemaakte opmerkingen. 'We hebben ons bij de stemming onthouden omdat we de werkwijze van de PIMD onaanvaardbaar vinden maar wel vinden dat de provinciale diensten dit correct opvolgen', besluit Moens.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is