Provinciaal reglement m.b.t. de toekenning van toelagen aan leerlingen in kansarmoede goedgekeurd door de provincieraad

Op 2 maart 2018, over deze onderwerpen: Onderwijs

De provincieraad heeft op 28 februari jl. een reglement goedgekeurd betreffende de toekenning van toelagen aan leerlingen in kansarmoede. Een aantal kosten die door de provinciale scholen doorgerekend worden en ook andere kosten blijken af en toe een hinderpaal te vormen voor de ouders. Daarom voorziet de provincie hiervoor een krediet van 10 350 euro in het budget 2018. De beslissing voor het al dan niet toekennen van een toelage wordt door de schooldirectie genomen. De N-VA-fractie heeft het reglement mee goedgekeurd maar formuleerde bij monde van provincieraadslid Kurt Moens wel een aantal suggesties.

Sinds decennia voorziet de provincie een krediet voor de ondersteuning van kinderen in armoede. Voor een toelage ten gunste van een leerling (bv. voor een busabonnement, reftermaaltijden of schoolboeken) werd voorheen door de deputatie een toelage versterkt maar om de schooldirectie een grotere slagkracht te geven worden deze kredieten nu verdeeld onder de scholen zodat de schooldirecties hier kort op de bal kunnen spelen en zelf kunnen beslissen om een toelage te verlenen. ‘Het is een goede zaak dat hiervoor een reglement wordt opgesteld’, vindt provincieraadslid Kurt Moens.

De OCMW’s bieden ook ondersteuning aan dus lijkt het me aangewezen dat de scholen de ouders hierover ook voldoende informeren zodat ze geen ondersteuning mislopen. Structureel overleg met het OCMW en doorspelen van informatie is dus aangewezen. Bovendien kan zo belet worden dat ouders twee keer langs de kassa passeren. Daarnaast zou ik de scholen toch willen oproepen om de meerdaagse uitstappen naar bijvoorbeeld Rome of Barcelona een beetje te reduceren want dat is voor mensen met een bescheiden inkomen een serieuze rekening’, aldus provincieraadslid Kurt Moens. 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is