Procedure voor verkoop oude Abdijschool Dendermonde goedgekeurd door de provincieraad

Op 28 februari 2018, over deze onderwerpen: oude Abdijschool

De provincieraad heeft op 13 december 2017 de Afdeling Vastgoedtransacties aangesteld voor het verkopen van de site van de voormalige Abdijschool. Deze site zal verkocht worden via een algemene biedprocedure (verkoop uit de hand bij opbod) die georganiseerd zal worden door de Afdeling Vastgoedtransacties. De provincieraad heeft op 28 februari 2018 het schattingsverslag goedgekeurd en heeft de deputatie gemachtigd om de provincie te vertegenwoordigen bij de verdere verkoopprocedure. Volgens het gewestplan is de site deels bestemd als woongebied en deels als gebied voor gemeenschapsvoorziening en openbaar nut.

De venale waarde wordt volgens het schattingsverslag geraamd op 2 500 000 euro. De provincieraad besliste op 28 februari jl. om de site minimaal aan de prijs van het schattingsverslag te verkopen. De algemene biedprocedure zal in verschillende fases verlopen en kandidaat-kopers kunnen al een eerste bod uitbrengen. ‘De deputatie hoopt het dossier tegen de zomer te kunnen afronden maar voor ons is niet alleen de prijs van belang. Het is het ook cruciaal dat de site een goede invulling krijgt. Dan denken we bijvoorbeeld aan een project dat voor tewerkstelling kan zorgen. De site is immers gelegen in het Dendermondse kernwinkelhart en dus op een toplocatie’, besluit Demuyt. 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is