Pilootproject ‘Kerk in het Midden’ goedgekeurd door de provincieraad

Op 6 oktober 2017, over deze onderwerpen: Erediensten, Onroerend Erfgoed

Tijdens de provincieraadszitting van 4 oktober 2017 werd het ontwerp van overeenkomst m.b.t. de pilootcase participatietraject kerk Wachtebeke-Overslag goedgekeurd. Met het project ‘Kerk in het midden’ wil de provincie participatietrajecten in en met lokale gemeenschappen opzetten om samen te zoeken naar een passende neven- of herbestemming voor landelijke parochiekerken. ‘De N-VA-fractie heeft dit mee goedgekeurd omdat het belangrijk is dat kerken een zinvolle neven- of herbestemming krijgen. In sommige gevallen zal nevenbestemming aangewezen zijn terwijl herbestemming in andere gevallen een betere optie kan zijn, stelt provincieraadslid Kurt Moens. 

Bij nevenbestemming wordt de kerk bijvoorbeeld ter beschikking gesteld voor concerten, occasionele tentoonstellingen, voordrachten, enz. of wordt de kerk op permantente basis gedeeld met een andere gebruiker maar behoudt de kerk zijn religieuze functie waardoor er wel gewoon erediensten kunnen plaatsvinden in de toekomst. Bij herbestemming krijgt de kerk definitief een andere functie en wordt de kerk ontwijd. Dit betekent dat er geen erediensten meer gehouden kunnen worden en de priester er dus ook geen sacramenten meer kan toedienen (bv. Doopsel, Vormsel, Huwelijk, enz.)’, verduidelijkt Moens.

Binnen het project ‘Kerk in het midden’ worden twee pilootkerken geselecteerd waarbij men één of meerdere toekomstscenario’s uitstippelt voor de betrokken kerk. De Onze-Lieve-Vrouw-Geboortekerk in Wachtebeke is als eerste pilootkerk gekozen. In een later stadium zal een tweede pilootkerk geselecteerd worden. De lokale gemeenschap wordt via het participatietraject nauw betrokken bij het herbestemmingsproces en krijgt de mogelijkheid om advies te geven aan de gemeenten en de kerkfabriek.

Omdat het kerkbezoek in Vlaanderen sterk is gedaald, lijkt het een goed initiatief om in samenspraak met de lokale gemeenschap, de gemeente, de kerkfabriek en de bisschop een passende her- of nevenbestemming te zoeken voor een aantal kerken’, besluit Moens. 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is