Nog steeds geen duidelijkheid over toekomstplannen voor de oude Abdijschool

Op 3 mei 2017, over deze onderwerpen: oude Abdijschool

De voormalige Abdijschool staat op de lijst van provinciaal patrimonium dat verkocht zal worden. In 2015 werd de Abdijschool – samen met het overige patrimonium – in de etalage geplaatst op de internationale vastgoedbeurs in Cannes. De stad Dendermonde zou in 2015 ook starten met een ontwerpend onderzoek naar de haalbaarheid van de verschillende toekomstscenario’s maar tot op heden is er geen duidelijkheid over de toekomstplannen voor de voormalige Abdijschool. Fractieondervoorzitter Annemie Demuyt peilde op de provincieraad van 26 april jl. bij de deputatie naar de timing voor de verkoop van het gebouw.

Uit het antwoord van de gedeputeerde blijkt dat er weinig vooruitgang geboekt is in het dossier. ‘Het is jammer dat er nog steeds geen duidelijkheid is aangaande de eventuele koper en de invulling’, stelt Demuyt. Volgens de huidige planning zou de provincieraad in juni 2017 de wijze van verkoop vastleggen. Het contract met Fedasil – voor het tijdelijk gebruik van het gebouw voor de opvang van minderjarige asielzoekers – werd vorig jaar verlengd tot 31 augustus 2017 en loopt dus binnenkort af. ‘Het is belangrijk dat de Abdijschool een goede invulling krijgt. In dat verband opteert N-VA voor een project dat tewerkstelling genereert’, besluit Demuyt. 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is