N-VA vraagt provincie én gemeente om fietsbrug of fietstunnel te helpen realiseren aan de Pereboom te Moerbeke

Op 5 maart 2018, over deze onderwerpen: fietspaden

De N-VA wil dat er nu eindelijk werk gemaakt wordt van de realisatie van een fietsbrug of fietstunnel over of onder de E34 ter hoogte van de vroegere oversteek “Pereboom”. Provincieraadslid Kurt Moens vroeg daarom woensdag jl. op de provincieraad aan gedeputeerde Hertog of de gemeente en/of de provincie de afgelopen periode initiatieven genomen heeft om een fietsbrug of fietstunnel over de E34 te helpen realiseren. Uit het antwoord van de gedeputeerde blijkt dat de gemeente haar Lokaal Functioneel Fietsroutenetwerk (LFF) nog niet gefinaliseerd heeft. Als dit gefinaliseerd is kan de gemeente een subsidiedossier indienen bij de provincie.

Een fietsbrug of fietstunnel t.h.v. de Pereboomsteenweg zou een kortere verbinding van Pereboom en Koewacht naar Moerbeke toe realiseren. Deze verbinding is belangrijk voor woon-schoolverkeer en woon-werkverplaatsingen. Door de grote baan worden Koewacht en Pereboom letterlijk afgesneden van de dorpskern van Moerbeke en moeten de fietsers meer dan drie kilometer omrijden’, stelt Tom Scheepmans (secretaris van N-VA Moerbeke). Via deze fietsbrug of fietstunnel zouden de fietsers bovendien makkelijk kunnen aansluiten op de geplande en gedeeltelijk gerealiseerde fietssnelweg van Zelzate naar Lokeren en Stekene. Ik zal er op de eerstvolgende gemeenteraad op aandringen om snel werk te maken van het finaliseren van het LFF’, stelt Moerbeeks gemeenteraadslid Arnold Willem (N-VA).

Omdat deze route momenteel niet gelegen is op het Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk (BFF) komt de fietsbrug of fietstunnel op dit moment niet in aanmerking voor een subsidie van Vlaanderen maar eventueel wel voor een subsidiëring van 40% via het provinciaal subsidiereglement voor kunstwerken. ‘De eerste horde die het gemeentebestuur moet nemen is om het Lokaal Functioneel Fietsroutenetwerk te finaliseren en goed te keuren. Daarna kan de gemeente een subsidiedossier indienen om 40% subsidie te krijgen van de provincie. De gemeente zal dan wel zelf een financiële inspanning moeten leveren.’, verduidelijkt provincieraadslid Kurt Moens (N-VA). 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is