N-VA stemt tegen definitieve vaststelling van het PRUP ‘Glastuinbouwgebied Melsele’

Op 6 oktober 2016, over deze onderwerpen: Glastuinbouw, Landbouw

MELSELE - De provincieraad heeft de definitieve vaststelling van het PRUP (Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan) ‘Glastuinbouwgebied Melsele’ op 5 oktober goedgekeurd. De N-VA fractie stemde tegen omdat er zowel bij de lokale bevolking als bij de lokale telers en landbouwers geen draagvlak is voor de inplanting van de glastuinbouwcluster. Annemie Charlier herhaalde op de provincieraad het standpunt van de N-VA fractie.

De voorlopige vaststelling van het plan werd reeds in januari 2016 goedgekeurd maar omdat de aankondiging van het openbaar onderzoek niet tijdig gepubliceerd was werd het PRUP (opnieuw) voorlopig vastgesteld tijdens de provincieraadszitting van 23 maart 2016. Tijdens het openbaar onderzoek zijn er heel wat bezwaarschriften ingediend tegen het PRUP.

‘Het grootste gedeelte van het plangebied wordt vandaag gebruikt door melkveebedrijven. Deze zullen dus verplicht worden om de activiteiten stop te zetten of over te schakelen op glastuinbouw (telen van groenten). De grondenbank wordt naar voor geschoven als oplossing zodat de melkveebedrijven zich elders zouden kunnen vestigen maar in het zoekgebied is er een grondaanbod van 0 ha (!) terwijl er een gezamenlijke grondbehoefte is van 51, 3 ha. De landbouwers blijven dus in de kou staan’, aldus provincieraadslid Annemie Charlier.

‘De grondwaterstudie leert ons bovendien dat er mogelijk problemen zullen ontstaan in de zomer door een verhoogd watergebruik in de serres. Daarom voorziet men een gracht om tijdens de zomermaanden voldoende water te behouden. In droge jaren met een grote waterbehoefte zou het oppompen kunnen leiden tot het lokaal droogtrekken van de ondergrondse waterlaag. Dit kan negatieve gevolgen hebben voor de traditionele landbouw op middellange en lange termijn. De gevolgen zijn onvoldoende onderzocht.’, besluit Charlier. 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is