N-VA-fractie pleit voor samenvoegen van verwante (studie)diensten

Op 23 november 2017, over deze onderwerpen: Economie, Efficiënte overheid

De provinciale dienst economie beschikt over een studiedienst voor data en advies. Deze dienst ontwikkelt eigen studies en studies ten behoeve van de gemeenten. Ook EROV (Economische Raad voor Oost-Vlaanderen) en de POM (Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij) doen beroep op deze studiedienst voor diverse studies en voor het verzamelen van cijfermateriaal. Recent werd door de provincie ook de dienst ‘Data en analyse’ opgericht. Provincieraadslid Johan Van Duyse pleitte er daarom voor om te onderzoeken of de verschillende studiediensten kunnen samengevoegd worden.

EROV is actief op vlak van managementondersteuning voor KMO’s, detailhandel, promotie van streekproducenten, imago-ondersteuning van de sector, stimuleren van ondernemerschap en toegepaste studie en onderzoek. De POM Oost-Vlaanderen heeft de taak om relevante sociaal-economische gegevens te verzamelen, actualiseren, analyseren en te verwerken om zo trends te identificeren. Het studiewerk van deze twee organisaties wordt momenteel al gebundeld in de economische studiedienst van de provincie.

De dienst ‘Data en analyse’ werd zeer recent in het leven geroepen om het statistische en cijfermatige aspect van de ‘sociale planning’ over te nemen. Het verzamelen en ontsluiten van omgevingsinformatie staat daarin centraal. ‘De N-VA is van oordeel dat het samenvoegen van verwante (studie)diensten heel wat schaalvoordelen en efficiëntiewinsten (minder overhead, minder leidinggevenden) zou opleveren. Momenteel zijn er nog teveel entiteiten die zich op gelijkaardige en verwante thema’s toeleggen’, besluit Van Duyse. 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is