Minister Homans laat erkenningscriteria geloofsgemeenschappen doorlichten

Op 9 oktober 2017, over deze onderwerpen: Erediensten, Islamitische erediensten

Tijdens de provincieraad van 4 oktober jl. werd gedebatteerd over de erkenningscriteria van de geloofsgemeenschappen. De provincies staan immers in voor de financiering van de Kathedrale kerkfabrieken, de Orthodoxe erediensten en de Islamitische geloofsgemeenschappen. Een belangrijk argument om moskeeën te erkennen is dat de overheid er dan ook controle op kan uitoefenen. Dat blijkt in de praktijk niet altijd vlot te verlopen. Minister Homans besliste daarom terecht om de erkenningscriteria grondig door te lichten. De Katholieke Universiteit Leuven zal gedurende een jaar onderzoek voeren naar de huidige erkenningscriteria. Het onderzoek loopt van 1 november 2017 tot 31 oktober 2018. Er zullen dus geen geloofsgemeenschappen erkend worden zolang het onderzoek niet afgerond is.

Omzendbrief Geens

Het is de federale staatsveiligheid die de geloofsgemeenschappen moet doorlichten op veiligheidsrisico’s terwijl de Vlaamse overheid bevoegd is voor de erkenning. Het screenen van veiligheidsrisico’s valt dus o.a. onder de bevoegdheid van federaal minister van Justitie Koen Geens (CD&V) terwijl Vlaams minister voor Integratie Liesbeth Homans (N-VA) bevoegd is voor de erkenning. Om tegemoet te komen aan de vraag van minister Homans heeft minister Geens een omzendbrief opgesteld waarbij naast de staatsveiligheid ook de federale politie, de lokale politie, de dienst vreemdelingenzaken, het OCAD en de militaire inlichtingendienst betrokken worden bij de erkenningsprocedure.

Erkenning is exclusieve Vlaamse bevoegdheid

Het is noodzakelijk dat er een grondige doorlichting van de gebedshuizen komt. De N-VA- fractie is dan ook blij dat de federale overheid grondiger gaat screenen op veiligheidsrisico’s in het kader van erkenningsprocedures. Maar we mogen het debat niet vernauwen tot veiligheid alleen. ‘In de provincieraad hebben we al meermaals aangekaart dat de taalwetgeving door een aantal erkende geloofsgemeenschappen geschonden wordt. We zijn dan ook tevreden dat minister Homans de hele erkenningsprocedure laat doorlichten. De erkenning van de geloofsgemeenschappen gaat niet enkel over veiligheid maar ook over de betrokkenheid bij de lokale gemeenschap en het gebruik van het Nederlands als communicatiemiddel’, stelt Kurt Moens.

Taalvereiste opleggen

Het zou bijvoorbeeld een criterium kunnen zijn dat Imams van een erkende moskee enkel door onze eigen overheid en niet langer door buitenlandse overheden of financierders betaald mogen worden. Op die manier zouden we bijvoorbeeld de invloed van de Turkse overheid in Vlaamse moskeeën kunnen beperken. Vandaag worden er nog teveel imams geïmporteerd uit het buitenland. Dit komt de integratie niet ten goede. ‘Bovendien ben ik van oordeel dat een bedienaar van een erkende geloofsgemeenschap die door onze overheid betaald wordt op zijn minst Nederlands moet spreken. Anders is het niet mogelijk om in het Nederlands met de gelovigen en met derden te communiceren’, besluit Kurt Moens. 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is