Kurt Moens: ‘Uitbreiding van de golf in Puyenbroeck mag niet ten koste gaan van de andere sporten’

Op 29 april 2017, over deze onderwerpen: Uitbreiding golfterrein Puyenbroeck

Het provinciebestuur is – zoals bekend – van plan om het golfterrein in Puyenbroeck uit te breiden van 9 naar 18 holes. Volgens het masterplan zouden de andere sportterreinen in totaliteit een stukje aan ruimte verliezen maar zouden de voetbalvelden en de andere sportvelden wel behouden blijven. De bevoegde gedeputeerde verklaarde tijdens de provincieraadszitting van 25 mei 2016 dat het de bedoeling is om de uitbreiding van de holes te realiseren op een zo beperkt mogelijke ruimte. ‘Het definitieve plan is nog niet goedgekeurd maar er heerst wel wat ongerustheid omdat de gebruikers vrezen dat de voetbalvelden zouden verdwijnen’, aldus provincieraadslid Kurt Moens op de provincieraad. 

Het masterplan Puyenbroeck werd op 14 maart 2016 goedgekeurd door de deputatie. De doelstelling van het masterplan bestaat er o.a. in om de uitbreiding van de golf met 9 extra holes te realiseren. Dit zou o.a. gerealiseerd worden via inbreiding en via het herlocaliseren van de camping en, het stacaravanterrein en de driving range. De bevoegde gedeputeerde maakte zich tijdens de provincieraad van 26 april jl. sterk dat de voetbalvelden en de andere sportvelden niet zullen verdwijnen. ‘Het is voor onze fractie van belang dat de uitbreidingsmogelijkheden van sport en domein gevrijwaard blijven en dat alle bestaande functies en faciliteiten behouden blijven. We kijken dan ook vol verwachting uit naar het definitieve plan’, besluit Moens. 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is