Kurt Moens dringt opnieuw aan op het gebruik van het Nederlands door erkende lokale Islamitische geloofsgemeenschappen (moskeeën)

Op 7 september 2017, over deze onderwerpen: Islamitische erediensten

In de provincie Oost-Vlaanderen zijn er vijf erkende moskeeën. Deze Islamitische geloofsgemeenschappen moeten jaarlijks hun jaarrekening en budget aan de provincieraad voorleggen én een verslag waaruit de betrokkenheid van de geloofsgemeenschap bij het geheel van de lokale gemeenschap moet blijken. ‘Deze moskeeën ontvangen een toelage van de provincie en dan kunnen we op zijn minst verwachten dat er – conform de taalwetgeving – in het Nederlands gecommuniceerd wordt en dat er voldoende betrokkenheid is bij het geheel van de lokale gemeenschap’, vindt provincieraadslid Kurt Moens.

Nazicht leert ons dat de leden van de moskee de taal niet altijd machtig zijn en dat er t.o.v. derden – via de Facebookpagina of de webstek- niet altijd in het Nederlands gecommuniceerd wordt. Sommigen hebben hun Facebookpagina of webstek omwille van deze reden offline gehaald en anderen hebben een ‘niet- officiële’ Facebookpagina. Kurt drong er daarom bij de deputatie nogmaals op aan om de Islamitische geloofsgemeenschappen aan te sporen om het Nederlands te hanteren. ‘Een geslaagde integratie en betrokkenheid bij de lokale gemeenschap is enkel mogelijk als men een inspanning levert om het Nederlands te gebruiken’, besluit Moens.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is