Islamitische geloofsgemeenschap Ensarija leeft taalwetgeving niet na

Op 29 mei 2017, over deze onderwerpen: Erediensten, Islamitische erediensten

De provincieraad verleende op 24 mei jl. een gunstig advies aan de jaarrekening 2016 van de Islamitische geloofsgemeenschap Ensarija. De N-VA-fractie heeft dit niet goedgekeurd omdat Ensarija de taalwetgeving niet naleeft. ‘Drie jaar geleden heb ik Ensarija nog gefeliciteerd met het opzetten van een Nederlandstalige website. Deze website is ondertussen verdwenen en op de facebookpagina wordt uitsluitend in het Bosnisch gecommuniceerd. Zolang de taalwetgeving niet gerespecteerd wordt zullen we ook in de toekomst geen positief advies geven’, aldus provincieraadslid Kurt Moens.

De provinciale diensten hebben – na tussenkomsten van de N-VA-fractie – de moskeebesturen meermaals aangemaand om het Nederlands te gebruiken als communicatiemiddel. Het gevolg hiervan was dat een aantal moskeeverenigingen hun webstek offline gehaald hadden. Ensarija had toen wél een Nederlandstalige website opgezet. ‘Het lijkt wel de processie van Echternach waarbij kleine stapjes vooruit gezet worden om daarna terug stappen achteruit te zetten. Als de taalwetgeving niet gerespecteerd wordt dan moet er ingegrepen worden’, stipte Kurt aan op de provincieraad.

Kurt merkte terecht op dat het belangrijk is dat mensen met een migratieachtergrond vanuit hun competenties een plaats verwerven in de Vlaamse samenleving. De kennis van het Nederlands is immers essentieel om tot een maximale zelfontplooiing te kunnen komen. ‘Als leerkracht merk ik dat veel jongeren met een migratieachtergrond een andere richting zouden aankunnen maar omdat de thuistaal en de taal die in de lokale (geloofs)gemeenschap gehanteerd wordt niet het Nederlands is lopen ze cruciale kansen mis en dat is bijzonder jammer’, besloot Kurt zijn tussenkomst.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is