Geplande participatie in Gentse Floralien wordt tijdelijk omgezet naar een subsidie

Op 24 februari 2017, over deze onderwerpen: Floraliën, Landbouw

Vorig jaar werd reeds beslist dat de provincie Oost-Vlaanderen een participatie van 375 000 euro wil opnemen in de vzw KMLP (Koninklijke Maatschappij voor Landbouw- en Plantkunde) om zo het voortbestaan van de Floraliën te garanderen. De N-VA-fractie vroeg op de provincieraad bij monde van provincieraadslid Johan Van Duyse om dit punt te verdagen tot er duidelijkheid is over de toekomstige visie en missie voor de Floraliën: ‘Momenteel werkt een denktank aan de ontwikkeling van een missie en visie voor de toekomst van de Floraliën. Het is belangrijk dat er niet zomaar geld ter beschikking wordt gesteld maar dat ook effectief een bekwame nieuwe ploeg wordt samengesteld die van de Floraliên terug een succes kan maken’.

De KMLP bestaat al 207 jaar en is de organisator van de Gentse Floraliën. Omdat de statuten van de vzw momenteel geen participatie toelaten besliste de provincieraad van 22 februari jl. om de geplande participatie (tijdelijk) om te zetten in een subsidie. De N-VA-fractie heeft zich bij de stemming onthouden. ’Onze fractie blijft van mening dat er eerst een grondig onderzoek moet komen naar de oorzaken van de tegenvallende editie van 2016. Pas na een grondige evaluatie en na het ontwikkelen van een overtuigende missie en visie voor de toekomst is een financiële ondersteuning aangewezen’, aldus van Duyse.

Uit het antwoord van de gedeputeerde blijkt dat er nog een openstaande schuld van 75 000 euro moet vereffend worden voor het uitbetalen van het prijzengeld van de laatste editie van de Floraliën. ‘Het is duidelijk dat de geflopte laatste editie van de Floraliën niet alleen te wijten was aan het slechte weer of aan de terroristische aanslagen. Er was een ontstellend zwak businessplan dat gebaseerd was op onrealistische veronderstellingen en de verkeerde keuze om de traditionele centrale locatie in te ruilen voor een verspreide Floraliën op vier verschillende sites’, besluit Van Duyse.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is