Buitenlandse handelsmissies geen kerntaak van de provincie

Op 30 november 2016, over deze onderwerpen: Efficiënte overheid, Handelsmissies

De Oost-Vlaamse N-VA provincieraadsfractie is van oordeel dat het FIT (Flanders Investment & Trade) het best geplaatst is om buitenlandse handelsmissies te organiseren. Provincieraadslid Eric Scheire herhaalde tijdens de budgetbesprekingen het standpunt van de N-VA fractie. ‘Het ideaal scenario zou zijn dat de provincie de kennis en know-how die ze opgebouwd heeft in China en Vietnam doorgeeft aan het FIT en zelf de handelsmissies afbouwt,’ aldus Scheire tijdens de budgetbesprekingen van november jl. 

Eén van de argumenten van de gedeputeerde om wel nog provinciale handelsmissies te organiseren is dat het FIT over onvoldoende terreinkennis beschikt in de regio’s in Vietnam en China, waar de provincie al heel wat jaren actief is. ‘We kunnen deze stelling, gezien de voorgeschiedenis, nog enigszins volgen maar we vragen ons af of het naar de toekomst toe noodzakelijk is dat er een parallelle structuur blijft bestaan en dat de provincie zelf handelsmissies organiseert,’  vervolgt Scheire.

Tot slot pleitte Eric er bij de deputatie voor om proactief te communiceren over de buitenlandse handelsmissies.  Tot nu toe wordt er door de deputatie niet proactief gecommuniceerd over de buitenlandse handelsmissies. ‘Om na te gaan of deze handelsmissies een meerwaarde betekenen zou de deputatie voor elke missie een toelichting kunnen geven over de concrete doelstellingen en na elke missie een evaluatierapport kunnen presenteren op een commissie of provincieraad,’ besluit Eric Scheire. 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is