Algemeen hoofddoekenverbod in het provinciaal onderwijs?

Op 24 mei 2018, over deze onderwerpen: Onderwijs
foto meisje met hoofddoek

Recent ontstond er commotie omdat Antwerps onderwijsgedeputeerde Inga Verhaert (sp.a) ervoor pleitte om het hoofddoekenverbod af te schaffen voor het Antwerps provinciaal onderwijs. Antwerps eerste gedeputeerde Luk Lemmens (N-VA) maakte echter al snel duidelijk dat het hoofddoekenverbod sowieso van kracht blijft in het Antwerps provinciaal onderwijs. Provincieraadslid Kurt Moens (N-VA) vroeg daarom tijdens de provincieraad van 23 mei jl. of de Oost-Vlaamse deputatie van plan is om – naar analogie met het reglement in de provincie Antwerpen – ook in het Oost-Vlaams provinciaal onderwijs een verbod op hoofddoeken in te voeren.

In het Oost-Vlaams provinciaal onderwijs geldt er geen algemeen verbod op het dragen van hoofddoeken of hoofddeksels voor de leerlingen. Ook voor leerkrachten geldt er geen expliciet verbod. In de deontologische code staat wel dat het personeel neutraal moet zijn en het gelijkheidsbeginsel moet aanvaarden. ‘We stellen evenwel vast dat in het PTI Eeklo een algemeen verbod ingevoerd is op het dragen van hoofddeksels. Ook in de provinciale kappersscholen of nijverheidsopleidingen is het dragen van een hoofdeksel of hoofddoek vaak verboden en dat is een logische zaak’, merkt Moens op.

In de provincie Antwerpen is er wel een algemeen verbod op het dragen van religieuze tekens of hoofddeksels met een politieke, religieuze of racistische aard. Recent oordeelde een rechter dat een verbod op levensbeschouwelijke tekens in strijd zou zijn met de vrijheid van godsdienst als het verbod niet goed gemotiveerd is. ‘Voor de N-VA is het duidelijk dat de school te allen tijde het recht heeft om levensbeschouwelijke hoofddeksels of tekens te verbieden. Dat is in sommige gevallen noodzakelijk om de harmonie onder de leerlingen te garanderen en polarisering te vermijden’, besluit Moens. 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is