Subsidie voor pendelbussen Ronde van Vlaanderen: N-VA pleit voor responsabilisering

Op 8 maart 2016, over deze onderwerpen: Mobiliteit, pendelbussen

PROVINCIAAL De provincieraad besliste om aan Flanders Classics NV een subsidie te verlenen voor het inzetten van pendelbussen tijdens de ronde van Vlaanderen op 3 april 2016. Er worden in totaal 18 pendelbussen ingezet door de Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn. ‘Ik ben blij dat er pas promotie gevoerd zal worden voor de pendelbussen na goedkeuring van de subsidie door de raad, dat was in het verleden wel eens anders’, stipte Vervliet aan.

An verhaalde het standpunt van de N-VA fractie: ‘Als fractie staan we voor een vlotte en veilige mobiliteit bij dergelijke grote evenementen en in die optiek kunnen we het initiatief van de pendelbussen alleen maar toejuichen’. Ze merkte nogmaals op dat ‘gratis’ niet bestaat en pleitte voor responsabilisering: ‘De organisator zou een kleine bijdrage kunnen vragen aan de gebruikers zodat de kosten deels gerecupereerd kunnen worden’. De deputatie kiest er helaas nog steeds voor om geen eigen bijdrage aan te rekenen aan de gebruiker. 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is