Voorwaarden gunningsdossier Leopoldskazerne gewijzigd tijdens de lopende procedure

Op 13 december 2017, over deze onderwerpen: Leopoldskazerne

Het provinciebestuur besliste in 2015 om de rennovatie van de Leopoldskazerne te gunnen aan een consortium en hiervoor werd een procedure opgestart. Eén van geselecteerde consortia stelde eind september 2017 voor om – tijdens de lopende procedure – de voorwaarden te wijzigen zodat de contracten niet langer zouden afgesloten worden met het consortium. De provincie heeft de vraag van het consortium gedeeltelijk ingewilligd. ‘Het dossier wordt zo nog ingewikkelder en bovendien vragen we ons af of de niet-geselecteerde consortia niet benadeeld worden gezien de nieuwe voorwaarden’, stelt provincieraadslid Rik De Vis.

Op 12 november 2015 heeft de deputatie zes consortia geselecteerd voor deelname aan de eerste dialoogfase van de concurrentiedialoog voor de Design & Buildprocedure voor de ontwikkeling van de Leopoldskazerne als nieuw provinciehuis. Op 22 september 2016 besliste de deputatie om twee consortia te selecteren voor de tweede en laatste dialoogfase. Volgens een indicatieve planning is de beoordeling van de eindoffertes en de gunning voorzien voor februari 2018 en het afsluiten van de contracten voor maart 2018. Op vraag van één van deze consortia besliste de provincie om de contracten – in geval van gunning aan dat consortium – niet af te sluiten met het consortium maar met één partij van het consortium.

De omgevingsvergunning zou volgens de planning ingediend worden binnen de drie maand na het afsluiten van de contracten waardoor de provincie hoopt om eind 2018 of begin 2019 te kunnen starten met de werken. De voorlopige oplevering is voorzien voor 2021. ‘De provincie wou na de gunning vier individuele overeenkomsten afsluiten met het consortium maar in geval van gunning een één van de consortia zouden de contracten niet afgesloten worden met het consortium maar met één partij die dan zelf contracten moet afsluiten met derde partijen. Nochtans was het bij aanvang van de procedure de uitdrukkelijke bedoeling om de contracten af te sluiten met een consortium om zo problemen in de uitvoeringsfase te vermijden’, besluit De Vis. 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is