Voorstel tot screening PRS goedgekeurd door de provincieraad

Op 21 juni 2017, over deze onderwerpen: Beleidsplan Ruimte 2050, Klimaatplan 2050, Ruimtelijke ordening

Tijdens de provincieraad van 14 december 2016 heeft de N-VA-fractie de kernnota ‘Maak Ruimte voor Oost-Vlaanderen 2050’ mee goedgekeurd. Deze nota vormt de basis voor het herwerken en actualiseren van het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan (PRS) tot een Provinciaal Ruimtelijk Beleidsplan (PRB). Op 21 juni jl. besliste de provincieraad om het voorstel tot screening van het PRS en de omzetting ervan naar beleidskaders d.m.v. een participatief traject goed te keuren. ‘De methodiek om via een screening van het PRS en d.m.v. een participatief traject tot beleidskaders en een generiek beleidskader te komen kunnen wij als fractie zeker waarderen’, aldus provincieraadslid Rik De Vis op de provincieraad.

Het Provinciaal Ruimtelijk Beleidsplan bestaat immers uit een strategische visietekst (de kernnota ‘Maak Ruimte voor Oost-Vlaanderen 2050’) en één of meerdere beleidskaders. Rik vroeg op de provincieraad van 21 juni jl. ook aandacht voor de juridische continuïteit tijdens de omschakeling van het structuurplan naar het beleidsplan zodat er geen juridisch vacuüm ontstaat. De provincieraad besliste tevens om nu reeds een aanvullend beleidskader voor warmte op te maken. ‘Het past binnen de doelstellingen van het klimaatplan om een energietransitie op vlak van warmte te realiseren maar wat ons betreft moet er in de toekomst ook een beleidskader voor blauwgroene netwerken opgemaakt worden’, besloot De Vis zijn tussenkomst. 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is