Verstrekken van aanvullende leningen geen kerntaak van de provincie

Op 30 november 2016, over deze onderwerpen: Aanvullende leningen

Op Vlaams niveau worden er (sociale) hypothecaire leningen verstrekt door de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, het Vlaams Woningfonds en de erkende kredietmaatschappijen. De provincie Oost-Vlaanderen biedt als enige provincie aanvullende leningen aan voor gezinnen en alleenstaanden met een bescheiden inkomen. ‘Onze fractie is niet tegen het systeem van aanvullende leningen voor deze doelgroep maar hier wordt een dubbele structuur opgezet voor dezelfde doelgroep. Bovendien is het vreemd dat er geen evenredige regionale spreiding is bij de reeds afgesloten aanvullende leningen. Het instrument is dus bij de woonloketten onvoldoende bekend,’ aldus provincieraadslid Eric Scheire tijdens de budgetbesprekingen van november 2016.

Als je in Oost-Vlaanderen koopt, bouwt of verbouwt en over een bescheiden inkomen beschikt, kan je een aanvullende provinciale lening aanvragen bij de provincie voor een maximum bedrag van 12 000 euro. ‘De provincie Oost-Vlaanderen is de enige provincie die dit aanbiedt. In Vlaams-Brabant verstrekt men leningen voor duurzame renovatie van woningen, maar dat is niet te vergelijken met het systeem van de aanvullende leningen die onze provincie aanbiedt. Voor de N-VA fractie is het geen kerntaak van de provincie om aanvullende leningen aan te bieden,’ stipte Eric aan.

Bovendien is de regionale spreiding binnen de provincie vreemd. In Gent en omstreken zijn er dit jaar 103 leningen op 277 afgesloten. In Dendermonde slechts 4. Als de provincie er dan toch voor kiest om aanvullende leningen aan te bieden, moeten alle Oost-Vlamingen op de hoogte zijn van het bestaan van het systeem ‘Het is duidelijk dat het instrument bij de woonloketten onvoldoende bekend is en dat er geen evenredige verdeling is tussen de verschillende regio’s. Blijkbaar zijn heel wat mensen niet op de hoogte van het bestaan van het reglement en is een vermelding op de webstek onvoldoende om tot een evenredige spreiding te komen,’ besloot Scheire zijn tussenkomst.   

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is