Verjaarsdagsgeschenk van de provincie voor de Universiteit Gent

Op 1 mei 2017, over deze onderwerpen: 200ste verjaardag Universiteit Gent, Subsidies

Zoals bekend viert de Universiteit Gent dit jaar zijn 200ste verjaardag. De festiviteiten voor deze verjaardag werden ingeleid tijdens de opening van het academiejaar 2016-2017 en worden feestelijk afgesloten in oktober 2017. De Universiteit organiseert dan ook een aantal evenementen en herdenkingen. De provincieraad besliste op 26 april jl. om een subsidie van 40 000 euro te verlenen aan de Universiteit voor de realisatie van een beeld. De N-VA-fractie heeft dit niet goedgekeurd en plaatste bij monde van Tim Moens vraagtekens bij de financiering van het beeld en de bijdrage van de provincie: ‘De provincie wil de Universiteit als blijvende herinnering aan deze gebeurtenis blijkbaar een beeld schenken waarbij ze ook een bijdrage van de Universiteit verwacht’. 

De kostprijs voor de realisatie van het beeld zou 100 000 bedragen: de Universiteit Gent zou een bedrag van 60 000 euro voor zijn rekening nemen en de provincie een bedrag van 40 000 euro. Het is echter volledig onduidelijk waarom deze verdeelsleutel gehanteerd wordt, hoe men tot een bedrag van 100 000 gekomen is en waarom net de provincie hier als enige partner een subsidie zal toekennen. De Universiteit Gent heeft overigens nooit een officiële subsidieaanvraag ingediend en de subsidie wordt niet toegekend op basis van objectieve criteria of op basis van een subsidiereglement. ‘Dit is een bijzonder vreemd dossier en het lijkt er sterk op dat de provincie gewoon ‘a la tête du client’ een geschenk geeft aan een bevriende organisatie’, vindt provincieraadslid Tim Moens.

Hoewel de N-VA-fractie op zich geen tegenstander is van de realisatie van een beeld n.a.v. de 200ste verjaardag van de Universiteit kunnen we wel de vraag stellen of het wel de taak van de provincie is om als subsidiemachine voor bevriende organisaties te fungeren. ‘Het is bovendien onduidelijk waarom de provincie als enige partner een subsidie verstrekt en waarom er geen andere partners werden aangeschreven. Blijkbaar zou een commissie - met een medewerker van de provinciale dienst cultuur als voorzitter – beslist hebben welk geschenk de Universiteit zou toebedeeld krijgen. Een subsidie geven aan een andere organisatie voor een project dat zelf door de provincie geïnitieerd wordt is op zich minst merkwaardig.’, besluit Moens.  

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is