Uitreiking provinciale prijs Heemkunde 2017 ‘à la tête du client’

Op 18 december 2017, over deze onderwerpen: Cultureel erfgoed

Op 18 december 2017 werden voor de laatste maal de Oost-Vlaamse sport-, cultuur-, en welzijnsprijzen uitgereikt tijdens een collectieve prijsuitreiking in het ICC te Gent. Voor de provinciale cultuurprijs voor historisch onderzoek voor Heemkunde 2017 werden zes inzendingen ingediend. Na grondige beraadslaging stelde de jury unaniem voor om de provinciale prijs toe te kennen aan Paul De Schepper en Gerry De Mol voor Lokerse Liekskes. De deputatie besloot echter om de beslissing van de jury naast zich neer te leggen zodat de prijs uitgereikt kon worden aan Hilaire Libaut (CD&V) voor een studie over de geschiedenis van de CVP Lokeren, 1945-1970. ‘Als mensen raar kijken naar de provincie dan komt dat door deze oude politieke cultuur’, stelt N-VA-fractievoorzitter Tim Moens.

Tijdens de zitting van 1 juni 2017 besliste de deputatie om voor de toekenning van de provinciale prijs voor historisch onderzoek voor Heemkunde 2017 een jury samen te stellen op basis van specifieke deskundigheid. De jury werd o.a. samengesteld uit een emeritus professor van de Universiteit Gent, een professor van de KULeuven, een gewezen voorzitter van Heemkunde Oost-Vlaanderen en een archivaris van een gemeente. ‘Het heeft geen zin om juryleden af te vaardigen in een adviescommissie als unanieme voorstellen verticaal geklasseerd worden indien de jury een beslissing neemt die de bevoegde gedeputeerde (CD&V) niet zint. Dan kan de deputatie evengoed ‘à la tête du client’ prijzen toekennen zonder voorafgaand advies van een jury’, besluit Moens. 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is