Twee Nationale Parken in Oost-Vlaanderen?

Op 29 november 2017, over deze onderwerpen: Milieu en klimaat

Vlaanderen telt momenteel slechts één Nationaal Park in Midden-Limburg. Het Nationaal Park De Hoge Kempen werd reeds opgericht in 2006. Provincieraadslid Rik De Vis pleitte er bij de deputatie voor om ook in Oost-Vlaanderen twee nationale parken op te richten: Nationaal Park Schelde-Durme en Nationaal Park Leie. ‘De ruimte voor groenblauwe netwerken verliest nog steeds terrein. De oprichting van Nationale Parken kan de afbouw van de natuur tegengaan. De riviervalleien Schelde-Durme en de Leie kunnen de ruimtelijke basis zijn voor deze twee Nationale Parken, vindt provincieraadslid Rik De Vis.

Naar analogie met het Project Maasvallei besliste de deputatie recent om het Project Rivierenpark Scheldevallei mee te ondersteunen. Er wordt momenteel een charter voorbereid waarbij het de bedoeling is dat 35 partners uit de provincie Oost-Vlaanderen en een deel uit Antwerpen dit ondertekenen. Het doel is om het rivierenpark Scheldevallei te ontwikkelen als bovenregionale attractie en met behoud en ontwikkeling van landschaps- en erfgoedwaarden. ‘Dat is een variant op een Nationaal Park maar ons voorstel gaat nog een stukje verder’, stelt De Vis

Rik De Vis: ‘Ondanks de versnippering en de kleine oppervlakte van de natuurgebieden is het mogelijk om de bestaande clusters van natuurgebieden, bossen en groene zones met elkaar te verbinden. Men zou bijvoorbeeld ook tussenliggende gronden kunnen aankopen om er natuurgebied of bosgebied van te maken’. De gedeputeerde antwoordde dat de provinciale diensten zullen onderzoeken of de oprichting van twee Nationale Parken tot de mogelijkheden behoort.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is