Toekomst van het recreatieoord het Kluisbos onzeker

Op 29 maart 2017, over deze onderwerpen: Provinciale domeinen, Toerisme

In het recente verleden werden de gemeentelijke recreatiedomeinen De Ster en de Brielmeersen overgenomen door de provincie. Ook over de overname van het recreatieoord het Kluisbos zijn er gesprekken geweest tussen de gemeente en de provincie maar het gemeentebestuur is meermaals van mening veranderd en wou het recreatieoord verkopen en niet overdragen zoals Sint-Niklaas en Deinze met De Ster en De Brielmeersen wel gedaan hebben. ‘Het is duidelijk dat het gemeentebestuur van Kluisbergen dit recreatieoord laten verloederen heeft maar ik verwacht van de deputatie toch meer ambitie zodat er in alle Oost-Vlaamse regio’s voldoende recreatiemogelijkheden zijn’, aldus provincieraadslid Rik De Vis.

Rik herhaalde tijdens de provincieraad zijn oproep om werk te maken van een provinciaal gebiedsdekkend recreatieplan zodat alle recreatiebehoeften in kaart gebracht worden en alle Oost-Vlamingen op gelijke manier kunnen recreëren. ‘Volgens de ruiterstudie en de studie van de VVP is er in heel Vlaanderen ca. 16 050 ha extra recreatieruimte nodig om de behoefte volledig te dekken. De sluiting van het Kluisbos zou dan ook een kaakslag voor de recreatie in de Vlaamse Ardennen betekenen. Dit is één van de domeinen waar de provincie bevoegd voor blijft dus moet de provincie daar ook zijn verantwoordelijkheid in opnemen’, argumenteert De Vis.

In opdracht van Vlaams minister Schauvliege wordt er een ‘complex project Kluisbos’ opgestart om de volledige problematiek van de zonnevreemde verkavelingen in het Europees beschermd bosgebied aan te pakken. Het is dus op dit moment nog niet duidelijk of er op deze locatie in de toekomst nog een recreatiegebied kan blijven bestaan of het gebied bijvoorbeeld helemaal herbestemd zou worden als bosgebied. In afwachting heeft de minister beslist dat het gemeentelijk recreatieoord kan blijven bestaan voor een periode van drie jaar. ‘Het gebied heeft veel potentieel dus hoop ik dat er goede alternatieven naar voor geschoven zullen worden tijdens het onderzoek van het complex project Kluisbos’, besluit De Vis.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is