Provinciale participatie aan overkoepelende initiatieven n.a.v. het herdenken van de Eerste Wereldoorlog

Op 17 november 2016, over deze onderwerpen: Herdenking Eerste Wereldoorlog

Reeds in februari 2014 pleitte provincieraadslid Johan Van Duyse er bij de deputatie voor om de provincie Oost-Vlaanderen te laten aansluiten bij de website www.wegwijzerwoI.be. N.a.v. van het verzoek van Johan werden onderhandelingen opgestart met de provincies Oost-Vlaanderen en Antwerpen. Op de provincieraad van 16 november jl. vroeg Johan bij de gedeputeerde naar de stand van zaken.

‘Tot mijn vreugde heb ik vastgesteld dat er op de website ook een aanbod van de provincie Oost-Vlaanderen vermeld staat, maar het logo staat nog steeds niet vermeld op de website. Het lijkt me ook een goed idee om, nu 2018 er aan komt, actief mee te werken aan het uitwerken van het educatieve karakter van de wegwijzer,’ aldus Johan Van Duyse op de provincieraad.

De gedeputeerde antwoordde dat de deputatie tijdens de zitting van 25 juni 2015 besliste om een financiële bijdrage te leveren in de kosten voor deze website en ook een personeelslid deeltijds ter beschikking te stellen voor dit initiatief. De provincie zal in maart 2017 samen met het gemeentebestuur van Temse ook meewerken aan de herdenking van de gebroeders Van Raemdonck, die een eeuw geleden sneuvelden en in Vlaanderen het symbool zijn van heldenmoed en broederliefde. Volgend jaar staan nog een aantal andere initiatieven gepland n.a.v. het herdenken van de Eerste Wereldoorlog.

‘We zijn verheugd om te horen dat de provincie zich aangesloten heeft bij het initiatief en ook zelf acties zal ondersteunen om W.O. I te herdenken,’ stelt Johan Van Duyse. De gedeputeerde liet n.a.v. de tussenkomst van Johan onderzoeken waarom het logo niet vermeld stond op de website. Aangezien de website er gekomen is met Europese middelen (en de provincie O-VL toen niet bij de initiatiefnemers hoorde), moest er eerst toestemming gevraagd worden om het logo er bij te plaatsen. Ondertussen is de toestemming er gekomen en staat het logo van de provincie Oost-Vlaanderen wel vermeld op de website.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is