Sociale verhuurkantoren zijn een belangrijke partner voor het huisvesten van alleenstaanden en gezinnen met een bescheiden inkomen

Op 30 november 2016, over deze onderwerpen: Sociale verhuurkantoren

Het is belangrijk om de SVK’s een duwtje in de rug te geven. De SVK’s (sociale verhuurkantoren) zijn immers een belangrijke partner van OCMW’s en gemeenten voor het huisvesten van financieel zwakkeren. Om de witte vlekken weg te werken heeft de provincie een subsidiereglement uitgewerkt dat tijdens de provincieraad van juni 2016 werd goedgekeurd. ‘Het is belangrijk dat alleenstaanden of gezinnen in alle Oost-Vlaamse gemeenten beroep kunnen doen op een SVK. Hoewel onze fractie de ondersteuning van SVK’s een goede zaak vindt, vragen we ons af of men met het huidige subsidiereglement zal slagen in de doelstelling om de witte vlekken weg te werken,’ stelt provincieraadslid Luc De Meyer.

Vorig jaar groeide het aantal woningen dat door de SVK’s wordt aangeboden met 8%, maar in Oost-Vlaanderen blijven we achterop hollen. Er is enerzijds het probleem van de rendabiliteit en de liquiditeit van de bestaande Oost-Vlaamse sociale verhuurkantoren en anderzijds het probleem van de witte vlekken. In Oost-Vlaanderen zijn er nog tal van gemeenten waar geen SVK-werking is. De oorzaken zijn uiteenlopend per gemeente of stad: enerzijds zijn de huurprijzen in sommige gemeenten te duur en is het daarom moeilijk om de eigenaars te overtuigen om samen te werken met een SVK, anderzijds is een aantal gemeenten gestopt met een bijdrage te betalen aan een SVK omwille van het beperkt aantal woningen dat ingehuurd werden door het SVK.

Vlaamse minister Liesbeth Homans - bevoegd voor woonbeleid – heeft daarom recent 10 miljoen euro extra toegekend aan de SVK’s om het eigen vermogen te versterken. Per ingehuurde woning wordt er door Vlaanderen 1100 euro toegekend. Bovendien houdt de Vlaamse administratie een oogje in het zeil bij SVK’s die met financiële problemen kampen. Om de witte vlekken weg te werken heeft de provincie een subsidiereglement goedgekeurd waarbij SVK’s per gerealiseerde woning een bedrag van 2000 euro krijgen als ze op voorhand een aanvraag ingediend hebben voor het aantal verwachte extra woningen. ‘Dat is zeker een stap in de goede richting, maar er zijn wellicht nog bijkomende maatregelen nodig om de witte vlekken weg te werken,’ besluit Luc De Meyer. 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is