Ruimere ondersteuning dierenasielen en opvangcentra wilde dieren

Op 19 december 2019, over deze onderwerpen: Dierenasielen

Voortaan kunnen álle erkende dierenasielen in Oost-Vlaanderen rekenen op ondersteuning van het provinciebestuur. Het voorziene subsidiebedrag word bovendien fiks verhoogd.

De provincieraad stemde op zijn decembervergadering in met een nieuw subsidiereglement voor de Oost-Vlaamse dierenasielen. De verschillende reglementen voor de ondersteuning van dierenasielen enerzijds en opvangcentra voor wilde dieren anderzijds worden daarbij samengevoegd tot één overzichtelijk instrument. Bovendien kunnen – waar vroeger enkel honden- en kattenasielen in aanmerking kwamen – voortaan álle erkende asielen beroep doen op het reglement, zoals asielen voor konijnen, reptielen, vogels, ezels, paarden,…

Marleen Van de Populiere (provincieraadslid N-VA) reageert alvast erg tevreden: “Er komt een eenvoudigere aanvraagprocedure. Het was ook helemaal niet logisch dat opvanginitiatieven voor bijvoorbeeld knaagdieren, geiten, paarden en andere dieren niet in aanmerking kwamen. Het is dan ook een goeie zaak dat de provincie het systeem vereenvoudigt én verbreedt.”

Het totale subsidiebedrag dat het provinciebestuur uittrekt, wordt bovendien verdrievoudigt tot 57.315 euro, met een maximum van 3.000 euro per asiel of opvangcentrum. Kattenasielen kregen vroeger slechts 925 euro, hondenasielen 1.850 euro en voor de opvangcentra voor wilde dieren was maximaal 5.145 euro voorzien te verdelen over de drie centra.

Marleen Van de Populiere: “Dankzij het nieuwe reglement gaan alle Oost-Vlaamse opvanginitiatieven erop vooruit. Daarmee wordt tegemoetgekomen aan één van de speerpunten uit het verkiezingsprogramma van de N-VA. Ik ben blij dat we met onze fractie ons steentje hebben bijgedragen om meer dieren in nood te helpen.”

De provincie Oost-Vlaanderen telt zo’n 40 erkende dierenasielen. Daarnaast zijn ook 3 opvanginitiatieven voor wilde dieren aan de slag. Het provinciebestuur gaf eerder al aan mee te werken aan de oprichting van een vierde opvangcentrum in het provinciaal recreatiedomein Het Leen.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is