Rik De Vis pleit voor fusie tussen de regionale landschappen en de bosgroepen

Op 23 februari 2017, over deze onderwerpen: Bosgroepen en Regionale Landschappen, Milieu en klimaat

De provincies zijn bevoegd voor de erkenning, subsidiëring en opvolging van de bosgroepen en regionale landschappen. In Oost-Vlaanderen zijn er drie regionale landschappen en drie bosgroepen. Er liggen concrete plannen op tafel om de drie bosgroepen te fusioneren tot één nieuwe vzw. Een werkgroep onderzoekt momenteel deze piste en heeft reeds een  ‘concept stappenplan fusie’ uitgetekend. Provincieraadslid Rik De Vis pleitte er bij de deputatie voor om de lat nog hoger te leggen en ook andere mogelijkheden zoals de fusie van de bosgroepen en de regionale landschappen op tafel te leggen.

De bosgroepen zijn vrijwillige samenwerkingsverbanden van boseigenaars die samenwerken bij het duurzaam beheren van hun bossen. De regionale landschappen werken aan duurzame natuur- en landschapszorg in overleg met  de gebruikers van de open ruimte binnen hun regio. In tegenstelling tot bosgroepen zijn de regionale landschappen niet gebiedsdekkend. ‘Hoewel het takenpakket en het werkingsgebied momenteel niet volledig gelijklopend is zou een fusie heel wat efficiëntiewinsten kunnen opleveren’, argumenteerde De Vis tijdens de provincieraadszitting.

Uit het antwoord van de gedeputeerde blijkt dat hij het standpunt van de N-VA-fractie volledig onderschrijft maar dat er een aantal juridische en praktische moeilijkheden zijn om dit te realiseren. ‘Ik heb begrip voor deze obstakels maar ik verwacht van de gedeputeerde toch wat meer ambitie. Het is perfect mogelijk om het takenpakket van de regionale landschappen uit te breiden met het takenpakket van de bosgroepen en het werkingsgebied op elkaar af te stemmen. Op vlak van slagkracht en efficiëntie zou dit een grote stap voorwaarts zijn. Ik vind dan ook dat dit een gemiste kans is’, besloot De Vis.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is