Rik De Vis pleit voor actualisatie strategisch plan Gentse Kanaalzone

Op 16 november 2017, over deze onderwerpen: Havens, Milieu en klimaat

Provincieraadslid Rik De Vis pleitte er tijdens de provincieraadszitting van 15 november bij de deputatie voor om het strategisch plan voor de Gentse kanaalzone – samen met de partners – te actualiseren. ‘Het project Gentse kanaalzone dateert van 1993 en het strategisch plan is gezien de bouw van de nieuwe Zeesluis, de geplande fusie tussen het Havenbedrijf Gent en Zeeland Seaports én de klimaatdoelstellingen van Parijs aan actualisering toe’, vindt Rik De Vis.

Het project Gentse Kanaalzone werd in 1993 opgericht door verschillende partners. Het Vlaams Gewest, het Havenbedrijf Gent, de stad Gent, de provincie Oost-Vlaanderen en de gemeenten Zelzate en Evergem zijn partner van het project. Er werden destijds acht ruimtelijke concepten vooropgesteld. Daarnaast was er ook een uitvoeringsprogramma met acties zoals het Groen Raamwerk voor de realisatie van 200 ha natuurontwikkeling in de Gentse kanaalzone en de 700 ha koppelingsgebieden die een groene overgangszone vormen tussen de kanaaldorpen en de haven.

Uit het antwoord van de gedeputeerde blijkt dat het voorstel van Rik meegenomen wordt en dat er volgend jaar inderdaad een evaluatie-oefening komt. ‘De vooropgestelde havenfusie wordt door onze fractie toegejuicht maar zal naast een belangrijke economische dynamiek ook ruimtelijk en milieutechnisch een grote weerslag hebben. Daarom is een evaluatie-oefening aan de orde. Ik refereer dan ook graag naar Emscher Park in het Ruhrgebied dat qua schoolgrootte overeenstemt met de Kanaalzone en als voorbeeld kan dienen’, aldus Rik De Vis op provincieraad van 15 november jl.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is