Rik De Vis informeert naar de opmaak van het gebiedsontwikkelingsplan voor recreatiepool Donk-Berlare

Op 26 april 2018, over deze onderwerpen: Bosgroepen en Regionale Landschappen, Recreatie, Ruimtelijke ordening
foto kajak recreatiegebied

Het gemeentebestuur van Berlare organiseerde samen met de provincie en het Regionaal Landschap Schelde-Durme een publieke bevraging over de toekomst van het Donkmeer. Deze partijen werken samen aan een gebiedsontwikkelingsplan en een actieprogramma voor de recreatiepool Donk-Berlare. Provincieraadslid Rik De Vis informeerde op de provincieraad van 25 april jl. naar het plan van aanpak en naar de afstemming met het natuurinrichtingsplan Berlare Broek-Donkmeer en het geplande ‘Oost-Vlaams recreatieplan’. ‘Het gebied is belangrijk voor de dagrecreatie en het verblijfstoerisme in onze provincie en ook op vlak van landschapswaarden en natuurontwikkeling heeft het gebied enorme potenties’, stelt Rik De Vis.

Uit het antwoord van de gedeputeerde blijkt dat de opmaak van het gebiedsontwikkelingsplan in tien stappen zal verlopen. Er wordt o.a. rekening gehouden met heel wat plannen, visieteksten en nota’s die afkomstig zijn van de Europese Unie, Vlaanderen, de provincie, Regionaal Landschap Schelde-Durme, de VLM, de gemeente Berlare, ANB en Toerisme Scheldeland. Daarnaast worden er informatieve en consulterende participatiemomenten georganiseerd voor de buurtbewoners, adviesraden en handelaars. Met de gemeente Berlare en de projectverantwoordelijken van ANB en VLM wordt regelmatig overleg gepleegd zodat dit project afgestemd is en blijft met het natuurinrichtingsplan Berlare Broek-Donkmeer. 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is