Reglement voor verhuur van infrastructuur Brandweer- en Politieopleiding goedgekeurd

Op 4 april 2017, over deze onderwerpen: Onderwijs, PAULO

De provincieraad heeft op 22 maart jl. een reglement goedgekeurd voor het verhuren van infrastructuur in de provinciale Politie- en Brandweeropleiding. Vanaf 2017 wordt een nieuwe regeling ingevoerd waarbij zones een vergoeding betalen voor het gebruik van de diensten van de PAULO-Brandweeropleiding en de PAULO-Politieopleiding. In het reglement dat door de provincieraad goedgekeurd is zijn er evenwel geen tarieven opgenomen. ‘Het is vreemd dat we een reglement moeten goedkeuren zonder tarieven terwijl het de gangbare praktijk is dat niet de deputatie maar wel de provincieraad de tarieven vastlegt’, aldus provincieraadslid Tim Moens.

Tot en met 2016 betaalden de hulpverleningszones en de politiezones een globale bijdrage op basis van het aantal inwoners van de zone. Door het betalen van deze globale bijdrage hadden de hulpverleningszones en de politiezones recht op gratis gebruik van de infrastructuur van PAULO-Brandweeropleiding respectievelijk PAULO-Politieopleiding. Dit systeem wordt op vraag van een aantal zones aangepast. Tim stelde echter vast dat het reglement dat aan de provincieraad voorgelegd werd op een aantal punten afwijkt van het reeds bestaande reglement m.b.t. verhuur van provinciale onderwijsinstellingen buiten de schooluren.

Het lijkt me wenselijk om beide reglementen op elkaar af te stemmen zodat er geen twee uiteenlopende reglementen zijn voor het verhuur van provinciale onderwijsinstellingen buiten de schooluren. Ik roep de deputatie dan ook op om hier werk van te maken. Omdat we nu wel een reglement zouden moeten goedkeuren maar de deputatie pas later zelf de tarieven zal bepalen en omdat twee reglementen die gelijkaardig zouden moeten zijn te verschillend zijn zullen we ons bij dit agendapunt onthouden’, besloot Tim zijn tussenkomst.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is