Reglement ter ondersteuning van Zuidprojecten goedgekeurd door de provincieraad

Op 13 september 2017, over deze onderwerpen: Ontwikkelingssamenwerking

De provincieraad besliste op 6 september 2017 om het reglement van 3 september 2014 op te heffen en een aangepast subsidiereglement voor Zuidprojecten in te stellen. Op diezelfde provincieraad werd beslist om een nieuw subsidiereglement goed te keuren voor de ondersteuning van activiteiten rond wereldburgerschap. ‘Voor de N-VA-fractie is het een goede keuze om bij de subsidies voor Zuidprojecten volop in te zetten op de 4de pijler. We blijven van oordeel dat het beter is om het geld daar te besteden dan het hier te besteden aan lokale activiteiten rond wereldburgerschap’, stelt fractievoorzitter Tim Moens.

De criteria in het reglement  ter ondersteuning van de Zuidprojecten werden geconcretiseerd en de uiterste datum van beslissing door de deputatie werd verschoven van 1 maart naar 1 april. ‘We vinden het wel geen goede zaak dat de beslissing van de deputatie nóg een maand wordt uitgesteld. We hebben bij de goedkeuring van het reglement in september 2014 al de opmerking gemaakt dat dit eigenlijk wel laat is. Projecten die hopen op de maximale steun van 8000 euro moeten zo vier maanden in onzekerheid leven. Het zou beter zijn als de provincie al sneller een beslissing zou nemen zodat de projecten weten waar ze aan toen zijn’, vindt Moens.

Het minimumbedrag voor Zuidprojecten wordt vastgelegd op 3000 euro en het maximumbedrag op 8000 euro. Het minimumbedrag voor activiteiten rond wereldburgerschap wordt vastgelegd op 3000 euro en het maximumbedrag op 7000 euro. ‘Onze fractie is van oordeel dat de bedragen voor de projecten in het Zuiden te laag liggen. Het is beter om een substantiële bijdrage te leveren aan een beperkt aantal projecten dan een kleine bijdrage aan meerdere projecten. Bovendien zou het verstandiger zijn om de subsidies rond wereldburgerschap te schrappen en dat geld rechtstreeks te besteden aan Zuidprojecten’, aldus fractievoorzitter Tim Moens op de provincieraad.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is