Realisatie van de sport- en klasruimte in de Henleykaai niet op schema

Op 2 mei 2017, over deze onderwerpen: Bouw sportzaal Henleykaai, Leopoldskazerne, Nieuw provinciehuis

Vorig jaar werd reeds duidelijk dat de gunningscriteria voor de bouw van de sportzaal en de klasruimtes in Campus Henleykaai zo aangepast werden zodat er toch één Consortium een regelmatige offerte zou indienen voor het bedrag van maximaal 7 miljoen euro (zie deze link). In de zitting van 17 januari 2017 werd het Consortium THV Furnibo door de deputatie aangeduid als voorkeursbieder. Tijdens de onderhandelingsfase met de voorkeursbieder werd besloten om de externe partij EEG nv uit Wevelgem in het Consortium op te nemen. De oorspronkelijke aanvangsdatum (januari 2017) voor de werken is ondertussen reeds verlopen. Provincieraadslid Rik De Vis informeerde op de provincieraad van 26 april jl. naar de reden om er een externe partij bij te betrekken en naar de nieuwe opleveringsdatum van de werken.

Het dossier kent een hobbelig parcours en dat heeft natuurlijk alles te maken met het feit dat dit dossier in de rapte en met veel kunst- en vliegwerk moest doorgevoerd worden. Daarnaast zorgt de Design and Build- procedure ervoor dat het een onoverzichtelijk kluwen wordt’, vindt De Vis. De sportzaal in de Leopoldskazerne mag immers maar afgebroken worden als de sportzaal in de Henleykaai afgewerkt is. Daarom is er druk op de ketel om dit zo snel mogelijk te realiseren omdat de planning voor de verbouwingswerken in de Leopoldskazerne anders in het gedrang zou komen. Uit het antwoord van de gedeputeerde blijkt dat de nieuwe opleveringsdatum voor de sportzaal voorzien is voor 30 september 2018.

Rik herhaalde zijn stelling dat het niet gezond is dat de architect en de aannemer zo nauw samenwerken als partners binnen één Consortium. In een normale procedure geeft de opdrachtgever (de provincie) de opdracht aan de architect om het ontwerp op te maken en daarna – op basis van het ontwerp – aan de aannemer voor de uitvoering van de bouw. ‘Dit is meestal in het voordeel van de opdrachtgever omdat er een zekere afstand en onafhankelijkheid bestaat tussen de architect en de aannemer die elkaar wederzijds moeten controleren. Door de keuze voor de Design and Build- procedure is er geen gezonde afstand tussen architect en aannemer waardoor de wederzijdse controle in een ander perspectief geplaatst wordt’, stelt De Vis.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is